Župnik – zakoniti upravitelj vremenitih crkvenih dobara

Foto: unsplash.com

Svaka pravna osoba ima svoga zakonskog zastupnika, pa tako i župa u osobi župnika. On u ime župe obavlja određene pravne radnje i u svim pravnim poslovima zastupa župu.

Župnik je, nakon što ga je mjesni ordinarij dekretom imenovao i dekret preuzeo, upravitelj dobara od trenutka kada zakonito prisegne ili pred dijecezanskim biskupom ili njegovim delegatom da će zakonski zastupati župu u svim pravnim poslovima i brižljivo upravljati župnim dobrima prema propisima Zakonika.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu