Župno ekonomsko vijeće

Foto: pexels.com

Iako Župno ekonomsko vijeće može biti i jest velika pomoć župniku u još boljem i kvalitetnijem upravljanju materijalnom imovinom, naglašavamo da ovo Vijeće ima samo savjetodavni, a ne odlučujući glas. U njemu se ipak treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u ekonomskom upravljanju župom.

Posebna je svrha Župnog ekonomskog vijeća pomagati župniku u gospodarskom upravljanju župom (kan. 1280), vodeći računa o posebnim namjenama crkvenih dobara, a to su: vršenje bogoslužja, pristojno uzdržavanje svećenika u službi župe, pastoralne i karitativne djelatnosti (kan. 529-532; 1254 § 2).

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu