Kolar između srpa i čekića

Autor: Marina Beus

Uvez: Meki

Cijena: 15,00 – EUR

 

Položaj Katoličke Crkve i odnos komunističke vlasti prema dijecezanskom svećenstvu u Hercegovini u razdoblju od 1945. do 1966. godine

S obzirom na broj stradalih svećenika u ratnom i poratnom razdoblju u Hercegovini nameće se ne samo znanstvena znatiželja, nego i obveza znanstvenoga propitivanja uvriježenih istraživačkih teza kako o uzrocima i okolnostima njihova smaknuća, tako i o crkveno – držav­nim odnosima, posebice u prvim godinama izgradnje jugoslavensko­-socijalističkoga poretka. Upravo na tom tragu nastala je i ova knjiga, simbolično naslovljena Kolar između srpa i čekića, što ukazuje da je u sadržajnom smislu njezino težište na dijelovima koji analiziraju odnos komunističke vlasti prema dijecezanskom svećenstvu u Hercegovini, počevši od četrnaest svećenika koji su stradali u ratnom i poratnom razdoblju, do odnosa vlasti prema crkveno-hijerarhijskom vodstvu hercegovačkih biskupija u poslijeratnom razdoblju i potpisivanja Protokola između Jugoslavije i Svete Stolice, što je predstavljalo prekretnicu u dotadašnjim odnosima. Kako je ovoj tematici posvećen vrlo mali broj radova, utemeljenih uglavnom na dokumentima Arhiva biskupskoga ordi­narijata u Mostaru, u ovoj knjizi pokušalo se otići korak naprijed, sagledavajući i analizirajući ovu problematiku kako na osnovi crkvenih, tako i arhivskih izvora nastalih djelovanjem partijskih i državnih tijela, kao izravnih sudionika događaja.

 

  Ime:

  Prezime:

  Adresa:

  Grad:

  Poštanski broj:

  Država:

  Telefon:

  Email:

  [recaptcha]

  Sva polja su obavezna.