17 listopada

Sveti Ignacije Antiohijski – Papa?

Jedne godine, za koju povjesničari misle da je 107., rimski car Trajan (98.-117.) na smrt osuđuje staroga biskupa Ignacija iz Antiohije užasnom kaznom: ad bestias, da ga divlje beštije raskidaju u areni u Rimu.[1] Ako je krvoločni car Trajan poslao desetoricu svojih carskih gardista, obučenih u leopardove kožune kako bi još strašnije izgledali, da dovedu biskupa Ignacija iz sirijske Antiohije u Rim, onda taj kažnjenik nije bio običan biskup. Ovdje se ne radi o osobi, nego o instituciji! Možda o rimskom biskupu, o Papi? Tko je taj čovjek da se car zanima za njega, da naređuje da se pogubi u rimskom Koloseju?

Zaredio ga Petar apostol. Podrijetlom je iz Antiohije. Potjecao je iz nekršćanske obitelji. Kada je zašao u četrdesete godine, susreo je Šimuna zvanoga Petar, koji je bio došao iz Jeruzalema i skrivao se u Antiohiji da ga kralj Herod Agripa ne uhiti kao što je uhitio i ubio u Jeruzalemu sv. Jakova starijega, apostola. Kršćani su se u Antiohiji prvi put prozvali “kršćanima” (Dj 11,26) po Kristu, Mesiji, Pomazaniku. Petar je u Ignaciju vidio vrijedna kršćanina, svećenika čak ga zaredio za biskupa i imenovao svojim nasljednikom u Antiohiji prije nego je napustio grad i otišao u Rim.

Piše Poslanice Crkvama. U Antiohiji u godini 107. Ignacije prima Polikarpa, biskupa iz Smirne. Ovdje piše tri pastirske Poslanice Crkvama u gradovima Efezu, Magneziji i Tralima. Uručit će ih tek njihovim biskupima: Onezimu, Demi i Polibiju, koji su s izaslanstvima došli do Smirne da ga pozdrave i prime usmene upute. Biskupi bi željeli posredovati da apostolskoga oca Ignacija oslobode, ali on ne da. Tu je, u Smirni, napisao i Poslanicu Rimljanima. On je “pšenica Božja”. Bog se njime služi da hrani vjeru drugih biskupa, svećenika, đakona. Kada se obraća Crkvi u Rimu, Ignacije ne spominje ime nijednoga biskupa, kao da u onom trenutku nije bilo rimskoga biskupa – Pape. Ili se radilo o njemu samome?

Pošavši iz Smirne Ignacije stiže u Troadu, odakle šalje tri druge Poslanice: Crkvama u Filadelfiji, u Smirni, koju je tek napustio, i Polikarpu da mu javi da ga je izabrao za svoga nasljednika u Antiohiji.

Ignacije Egnacijom. Iz Troade Ignacija vode morskim putom do Neapola, u makedonskom predjelu, zatim u Filipe i odatle starom cestom Egnacijom do luke Drača (u Albaniji). Odatle do talijanskoga Brindizija i konačno u Rim.

Kao da je Papa. Starac u Antiohiji i Smirni prima izaslanstva mjesnih Crkava koje su došle počastiti ga i primiti njegove savjete. Imenuje biskupe, piše Poslanice: u pismu Polikarpu kaže da je imao nakanu pisati svim Crkvama, ali nije uspio na vrijeme jer su ga “leopardi” prisilili da iznenada pođe. Obraća se zajednici vjernika koja se zove “katolička” Crkva, tj. “sveopća”, i prvi je koji je skovao taj pojam. Potiče sve da budu sjedinjeni i poslušni u vjeri i osobito da se drže daleko od zablude gnostika, koji šire ideju o Isusu drukčiju od one Petrove i od Evanđelja. O liku Isusa Krista Ignacije ima jasnu vjeru da je njegovo rođenje snagom Duha Svetoga i da je on pravi Bog, Sin Božji. Tvrdi da Rimska Crkva ima duhovno prvenstvo nad svima drugima, “predsjeda u ljubavi”, činjenica vrlo čudna ako se ima pred očima da su u ono vrijeme Crkve u Jeruzalemu, Aleksandriji i njegovoj Antiohiji čašćene poput Rimske Stolice. Ovaj se biskup po svemu vlada kao da je Papa, samo što to ne kaže. Ako je ovaj biskup bio izabran da bude Glava “kršćana”, “katoličke” Crkve, onda je razumljivo da ga je Trajan htio dovesti u Rim da njegova smrt bude spektakularna opomena svima. Ali je i Ignacijev kršćanski odgovor spektakularan u svjedočenju ljubavi prema Kristu Gospodinu, Katoličkoj Crkvi i istinskom mučeništvu.

Desetorica pratidžija, Trajanovih pretorijanaca, tjednima vode iz Sirije do Rima starca da im ne pobjegne. Predaja kaže da je kazna izvršena 17. listopada 107. godine. Lavovi ga raskomadali u Koloseju.

Razlozi koji upućuju da bi Ignacije mogao biti “nepoznati Papa”:

– Ovo je jedini slučaj da se jednoga biskupa iz svijeta dovodi u Rim da ga se ondje javno muči.

– Zašto bi Trajan 107./108. godine slao svojih deset “leoparda” iz Rima u Antiohiju, ako je to bio običan biskup? Očito je u Trajanovim očima bio malo viši od biskupa.

– Dovodeći starca Ignacija iz sirijske Antiohije u Rim, Trajan je htio pokazati kako će tim primjerom nestati kršćanstva iz carstva. Malo se prešao.

– Zašto Ignacije piše sedam Poslanica Sedmerim Crkvama, ako nije osjećao sveopću odgovornost?

– Bio je naumio napisati Poslanice i svim drugim Crkvama, ali se pod pritiskom pretorijanaca morao požuriti na put. To piše u Poslanici Polikarpu.

– U Poslanici Rimljanima ističe da Rim ima duhovnu prednost, predvodi Katoličku Crkvu u ljubavi. Dokaz rimskoga prvenstva pred Antiohijom, Jeruzalemom i Aleksandrijom.

– U svim Crkvama kojima piše postoji biskup, samo u Rimu nema biskupa kojemu bi se on obratio. On se obraća narodu. Bi li on mogao biti taj “rimski biskup”? I mučenik.

_____________________________________

[1] U Službenom vjesniku, Mostar, 3/2009., str. 220-222, objavljen je članak preveden iz L’Osservatore Romano od 17. listopada 2008., str. 7. Ovdje ukratko.

Izvor: Crkva na kamenu