Mk 1,12-15

Vrata korizme – Obratite se i vjerujte evanđelju

Foto: https://www.pexels.com/

Na početku smo još jednoga korizmenog hoda s Kristom. Konačna pobjeda križa i susret s proslavljenim Kristom ne događa se kao usputni događaj. Put otkrivanja Boga koji prašta, put je na koji odvažno idemo i ove korizme. Svatko od nas u svome srcu odlučio se za bolji život. Rad na sebi najteži je posao. Ostaviti “staroga sebe” po strani i obući potpunu novost s Kristom poziv je koji nam se pruža i u ovoj korizmi.

Otajstvo pustinje

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

Svakodnevica današnjega vremena nalaže čovjeku užurbani život. Živimo brzopleto bježeći od samoće, osame, pustinje pod izgovorom životnih poslova. Pustinja je suh kraj, mjesto oskudice i velike vrućine, oluje. Pojam pustinje uvijek sa sobom nosi simbol preživljavanja. Vidimo kako je Isusa Duh nagnao u pustinju. Otajstvo pustinje poziv je svima nama u još jednom korizmenom hodu. Možemo si postaviti pitanje: što je pustinja u mome životu? Svatko u određenom vremenu prolazi svoju vrstu pustinje kroz podnošenje životnih križeva. Zašto je Sotona iskušavao Isusa u pustinji? Pustinja kao mjesto preživljavanja od čovjeka očekuje borbenost. U toj borbi, čovjek, slabo i krhko stvorenje, posrće i pada što Sotona koristi kao izvrsnu priliku za pobjedu. Slikovito prikazano, na čovjeku je dovoljna mala pukotina kako bi zli ušao i zavladao njime. Pustinja je stanje naše svakodnevice u kojem smo iskušavani kroz napasti naših osjetila, časti i slave, napast poigravanja s Božjom milosti. Zli ima jasnu misiju – odvojiti nas od Boga. Isus daje primjer jakosti. Njemu služe anđeli, dok se nalazi među zvijerima. Korijen kušnje zapravo se krije u pustinji, pustinji kao stanju kojeg Isus pobjeđuje i ostavlja jasnu poruku: Obratite se i vjerujte evanđelju!

Otajstvo poziva

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!”

Pokušajmo se mislima vratiti u način razmišljanja židova prvoga stoljeća. Knjiga proroka Daniela bila je popularna knjiga. Židovi su čitali riječ Božju, živjeli su od nje i ona im je mijenjala život. Prorok Daniel u svom proroštvu, sto godina prije Isusa, govori o tome kako trebaju doći četiri kraljevstva. Za vrijeme četvrtoga kraljevstva pojavljuje se Mesija i tada dolazi oslobađanje od ropstva. Zašto Isus kaže da se ispunilo vrijeme? Isus donosi novo kraljevstvo. Isus donosi to četvrto kraljevstvo u kojem se objavljuje Mesija. Obratite se i vjerujte evanđelju jedna je od najpoznatijih rečenica evanđelja, često površno shvaćena. Mi ljudi, skloni prilagođavati Isusove riječi onako kako to nama odgovara, često ispustimo ovaj dio obratite se i prijeđemo odmah na to da vjerujemo. Zašto je to tako, odgovor se krije u tome da nam je puno lakše povjerovati Evanđelju, a zatim čekati da se dogodi obraćenje ili pak smatramo kako nismo potrebni obraćenja koje je rezervirano za one koji su izvan Crkve. Može li naš vjernički život biti ispravan ako ne idemo Isusovim redom, nego svojim? Ovu rečenicu Obratite se i vjerujte evanđelju Isus govori na početku svoga javnog djelovanja jer je ona temelj vjerničkoga života. Jasno nam je da se građevina ruši ako nema dobre temelje. Stoga je važno postaviti dobre temelje, odnosno najprije se obratiti i zatim povjerovati Evanđelju. Obraćenje se mora događati svakodnevno. Obraćenje nužno od nas zahtjeva promjenu života. Odluka o promjeni života događa se svaki put iznova u sakramentu pomirenja, no ta odluka ne smije biti opterećena onime što se može dogoditi. Promjenu života moramo živjeti u svakom trenutku. Bdjeti nad svojim mislima, riječima i djelima. Bdjenje od nas zahtjeva pripojenost na stalni izvor energije koji nam daje snagu za svakodnevne borbe. To bdjenje je otajstvo poziva kojeg Isus pred nas stavlja i ovu korizmu. Pozvani smo otajstvo poziva živjeti budno, kroz obraćenje svakodnevice života. Poziv je to na koji moramo odgovoriti bez straha jer nagrada je jasna – život vječni. Kada pustimo Isusa u svoj život, on oplemenjuje i usavršava ono što nam je dao, jer bez njega izgleda prazno. Dopustimo i mi u svakodnevici ove korizme da nam se dogodi obraćenje. Svatko od nas je dragocjen Božji biser beskrajno vrijedan ljubavi, milosrđa i oproštenja, stoga pustimo Isusa u svoje srce da se i u ovoj korizmi ponovno dogodi naše obraćenje.

don Luka Cvitanović, đakon

Izvor: Crkva na kamenu