Crkva je svjedok Božje svemoći, a ne ljudske moći

Foto: pexels.com

Slušajući često ljude kako pričaju o Crkvi kao instituciji, čujem ih kako govore o silnoj moći koju ima kler i biskupi, kako je Crkva moćna promijeniti sve. Nekad me to ljutilo, valjda sam imao neki ideal koji nisam ni sam do kraja razumio. Ali kako je vrijeme prolazilo, tako sam i ja sve više uviđao kako je uistinu moć Crkve velika, veća od moći ijedne institucije koja postoji na ovom svijetu. Padnemo svi, pa tako i ja, na krinku ovozemaljske moći pa nam se čini kako je sve to odraz nečega drugog, ali što je zapravo na stvari?

Korijen Crkve jest u vječnosti i Gospodin Isus je sam dao Crkvi vlast i autoritet preko sv. Petra (Mt 16,18). Ako onaj koji je Stvoritelj i Svedržitelj daje vlast i moć nekome, tko onda od stvorenja može to nadići? Pitanje je retoričko, jer je odgovor jasan, ali često neostvaren, jer se pitam kako je moguće da toliki ljudi u Crkvi traže bilo što osim onoga što je Božje i što nosi život vječni, jer sve drugo imaju i ovozemaljski moćnici. A da ne govorim o tome koliko ih ima koji u Crkvi ne samo da ne traže ništa, nego su i najglasniji protivnici svega onoga što im Crkva nudi.

Ja sam svećenik. Pokušao sam se više puta zamišljati u nekom drugom poslu i nisam uspio. Božji poziv nadilazi svaki ljudski. I sam sam u više navrata osjetio silinu onoga što je Gospodin ostavio u baštinu Crkvi svojoj. Onaj koji je kršten pozvan je biti svjedokom evanđelja i svjedokom nade u svakom trenutku, a Crkva je mjesto gdje se nalazi taj nepresušni izvor žive vode, Riječi koja je tijelom postala, Ljubavi koja je raspeta i koja umire za svakoga od nas da bismo mi živjeli i postojali. Ne može se sakriti grad koji leži na gori, tako ni Crkva, koliko god se mnogi trudili, ne može sakriti svoj identitet, onaj Božji potpis koji je Gospodin stavio na nju kad ju je ustanovio. Ne može sakriti onu ljepotu uskrsnuća koja prebiva u njoj, kao ni snagu koju joj daje obećanje Učitelja nad učiteljima: “Ni vrata paklena je neće nadvladati!” A mi imamo povlasticu biti svjetlo nade i put uskrsnuća jer smo Crkva, jer smo Božji i jer smo opečaćeni Kristovom žrtvom. U tomu leži istinska moć.

Don Ivan Marčić

Izvor: Crkva na kamenu