Objavljen hrvatski prijevod apostolske pobudnice Amoris laetitia

Foto: IKA

U izdanju Kršćanske sadašnjosti iz Zagreba objavljen je hrvatski prijevod posinodske apostolske pobudnice Amoris laetitia pape Franje “o ljubavi u obitelji”. U pobudnici su sabrani plodovi dviju sinoda o obitelji koje je proglasio papa Franjo, Treće opće izvanredne iz 2014. i XIV. opće redovne održane prošle godine u listopadu. Tome su, kako navodi sam Papa u uvodu dokumenta, pridružena “neka druga promišljanja kao pomoć za razmišljanje, dijalog i pastoralnu prakse i istodobno pomoć, poticaj i ohrabrenje obiteljima u njihovim svakodnevnim obvezama i izazovima”. Sinodski hod omogućio je razmatranje situacije u kojoj se nalaze obitelji u današnjem svijetu, proširiti naše poglede i oživjeti našu svijest o važnosti braka i obitelji. Istodobno, složenost predloženih tema pokazao nam je nužnost da nastavimo slobodno produbljivati neka doktrinarna, moralna, duhovna i pastoralna pitanja. Razmišljanja pastirâ i teologâ, ako je vjerno Crkvi, iskreno, realistično i kreativno, pomoći će nam dostići veću jasnoću, piše Papa u pobudnici te nastavlja: Podsjećajući da je vrijeme veće od prostora, želim potvrditi da ne treba sva doktrinarna, moralna ili pastoralna pitanja rješavati interventima Učiteljstva. U Crkvi je, naravno, potrebno jedinstvo učenja i prakse, ali to ne isključuje različite načine tumačenja nekih aspekata učenja ili nekih posljedica koje iz toga proizlaze. Tomu će tako biti sve dok nas Duh ne uvede u cijelu istinu, to jest kad nas potpuno uvede u Kristovo otajstvo i kada budemo gledali sve njegovim očima. Osim toga, u svakoj zemlji ili kraju mogu se mogu se tražiti rješenja koja su više inkulturirana, pozornija na tradicije i mjesne izazove, piše Papa.
Ova pobudnica, dodaje Papa, poprima posebno značenje u kontekstu ove Jubilejske godine milosrđa. Ponajprije zato što predstavlja poziv kršćanskim obiteljima da cijene darove braka i obitelji i čuvaju ljubav snažnom i punom vrijednosti kao što su velikodušnost, predanost, vjernost i strpljivost. Na drugome mjestu, jer pokušava sve potaknuti da budu znakovi milosrđa i blizine tamo gdje obiteljski život nije savršen ili u njemu nema mira i radosti.
Tekst započinje poglavljem nadahnutim Svetim pismom. Polazeći od toga promatra se današnju situaciju obitelji a potom se podsjeća na neke bitne aspekte crkvenog učenja o braku i obitelji, čime se utire put dvama središnjim poglavljima posvećenima ljubavi. U nastavku se iznosi neke pastoralne pristupe koji mogu predstavljati putokaz u izgrađivanju čvrstih i plodnih obitelji u skladu s Božjim naumom, a jedno od poglavlja je posvećeno odgoju djece. Na kraju je upućen poziv na milosrđe i pastoralno razlučivanje onih situacija koje ne odgovaraju u potpunosti Božjem naumu o obitelji, a pobudnica se zaključuje kratkim crtama o obiteljskoj duhovnosti.
Pobudnica je podijeljena na devet poglavlja i ima 325 brojeva.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA