Poštanska marka u prigodi 200. obljetnice rođenja fra Petra Bakule

Foto: KTA

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar na poticaj Franjevačke knjižnice Hercegovačke franjevačke provincije izdala je prigodnu poštansku marku u arku od 9 maraka, žig i omotnicu prvoga dana (FDC) u prigodi 200. obljetnice rođenja hercegovačkog franjevca fra Petra Bakule (Batin, 24. 5. 1816. – Mostar, 2. 10. 1873.). Motiv: Fra Petar Bakula; Autor: Marin Musa; Veličina: 25,56 x 35,50 mm; Papir: bijeli, 102 g, gumirani; Zupčanje češljasto: 14; Tisak: Zrinski d.d. Čakovec; Datum izdavanja: 24. svibanj 2016.

Fra Petar Bakula rođen je 24. svibnja 1816., a kršten 4. lipnja 1816. u Batinu župa Posušje. Roditelji Ivan i Matija r. Krnjić dadoše mu ime Jakov. U Franjevački red stupa 9. rujna 1833. u samostanu Kreševo. Vječne zavjete polaže 9. rujna 1934., a za svećenika je zaređen 7. listopada 1839. Studij teologije završio je u Italiji i ostao profesor u Lucci do 1846. Te je godine određen za meštra đaka na Čerigaju. Potom je župnik u Grabovici (1848. – 1849.), Gradnićima (1849. – 1855.) i godinu dana gvardijan i župnik na Širokom Brijegu. U Gorici je župnik (1856. – 1859.) i graditelj crkve sv. Stjepana, te godinu dana župnik u Ružićima. Predaje teologiju i filozofiju na Širokom, a onda ide u Rim (1861. – 1864.) za generalnog definitora Franjevačkog reda. Izrazitu zaslugu nosi njegov nemjerljivi udio u osnivanju i početnom životu Kustodije hercegovačkih franjevaca. Uz to da je pastoralno djelovao, odgajao mladež i poučavao, imao je izniman smisao za graditeljstvo i gospodarstvo što je nesebično ugradio u temelje tek osnovane zajednice hercegovačkih franjevaca. Po dolasku iz Rima do svoje smrti je generalni vikar biskupu fra Anđelu Kraljeviću. Ostala su njegova iznimno vrijedna tiskana djela, kao i mnoštvo rukopisa koji su propali ili od komunista spaljeni 1947. godine na Širokom Brijegu. Posebna su dva vrijedna Šematizma hercegovačkih franjevaca: 1867. i 1873. godine. Fra Petar je jedan od najzaslužnijih i najpoznatijih hercegovačkih franjevaca. Umro je u 57. godini života, 39. godini redovništva i 34. godini svećeništva 2. listopada 1873. godine u Mostaru i ukopan u fratarsku grobnicu u groblju Šoinovac.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA