Zbornik u čast moralnog teologa p. Ivana Fučeka, DI

Foto: http://www.biskupija-varazdinska.hr/

Iz tiska je izašao zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija uz 90. obljetnicu života p. Ivana Fučeka. Skup se održao 4. prosinca 2015. godine na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Zbornik nosi naslov „Aktualne moralne teme”, a uredili su ga Marijan Steiner i Ivan Šestak. U Zbornku su sadržani slijedeći prilozi: M. Steiner “P. Ivan Fuček, S.J. – katolički moralni teolog”; I. Šestak “Filozofi u djelu Ivana Fučeka”; V. Pozaić “Sapientia vivendi”; T. Matulić „Bog u pitanju” kao izazov za teologiju; K. L. Flannery “Zašto bi danas katolici trebali studirati Aristotela?”; V. Dugalić “Božja objava u Kristu – ishodište kršćanskog morala”; L. Tomašević “Aktualnost moralne norme u katoličkoj teologiji”; M. Perković “Kršćanska ljubav. Kreposna ljubav je duša kršćanskog morala”; S. Baloban “„Posljedice” razdvajanja individualnog i socijalnog morala”; J. Valković “Tijelo bez tjelesnosti”; S. Vuletić-Ž. Filajdić-M. Ivančičević “Transhumanistička eugenika: protetička kiborgizacija ljudskog poboljšanja nanomedicinskim zahvatima”; Ján Dačok “Gender – oružje XXI. stoljeća? Antroploško-teološka analiza”; M. Radan “Nova svjetska industrija – zamjensko majčinstvo”; Š. Bilokapić “Važniji naglasci iz rasprava o moralnim pitanjima veznim uz spolno nasilje”.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA