Đakonsko ređenje Marina Krešića

Foto: http://kristadobrogpastira.com/

Radost je i veselje svake župne zajednice kada se u župi događa nešto značajno, osobito kad se primaju sveti sakramenti (prva sv. pričest, krizma, vjenčanje…). U nedjelju 4. prosinca na osobit način bit će svečano u našoj župi kada će Marin Krešić, rodom iz župe sv. Marka u Cimu, po rukama mjesnoga biskupa msgr. Ratka Perića primiti prvi stupanj sakramenta Svetoga reda – đakonat. Ređenje je predviđeno u župnoj crkvi Krista Dobrog Pastira u 10 sati. Svoju pastoralnu godinu prakse i pripremu za đakonsko ređenje od početka rujna Marin obavlja u Biskupijskom caritasu i u našoj župi.

Marin Krešić rođen je u Mostaru, 6. prosinca 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007. Osnovnu školu pohađao je u Osnovnoj školi Cim od 1999. do 2007., gimnaziju u Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao,  a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016., gdje je i diplomirao 10. studenog 2016. na temu “Liturgijski kalendar u životu Crkve”. Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka prošloga rujna biskup ga je Ratko odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru, gdje se pripremao za đakonat.

Iskrene čestitke Marinu uz obilje Božjega blagoslova na njivi Gospodnjoj!

 

Izvor: Crkva na kamenu/http://kristadobrogpastira.com/