Križni put na Hum

Na našu mostarsku Kalvariju – Hum i ove ćemo se godine, ako Bog da, u pokorničkom hodu i razmatranju otajstva Kristove muke, organizirano i vjernički popeti na Veliki petak, 14. travnja. Pobožnost Križnoga puta započinje u 15 sati kod Prve postaje.

Organizacija Križnoga puta povjerena je župi sv. Tome u Mostaru.

Molimo Boga da nas Kristovom otkupiteljskom žrtvom očisti od svakoga grijeha kako bismo svi skupa Uskrs s Uskrslim radosno slavili.