Otvaranje Sinodalnog hoda partikularnih Crkava u Hercegovini

MOSTAR – U listopadu 2021. započeo je crkveni hod prema Općoj skupštini Biskupske sinode, koja bi se trebala održati u Rimu u listopadu 2023. Nakon Opće skupštine uslijedit će provedba koja će ponovno uključiti partikularne Crkve. Sinodalni hod posvećen je sinodalnosti u Crkvi.
Svečani početak Sinodalnoga hoda za Opću Crkvu otvorio je papa Franjo 10. listopada 2021. u Rimu, dok će biskup Petar Palić otvoriti Sinodalni hod partikularnih Crkava u Hercegovini u subotu, 30. listopada 2021. u 11 sati u mostarskoj katedrali.
Pozivamo sve svećenike, redovnike i vjernike laike na otvaranje Sinodalnoga hoda u mostarsku katedralu.