Predstavljanje knjige “Biskup Perić i međugorski fenomen”

Foto: Crkva na kamenu

U izdanju Crkve na kamenu, početkom studenoga, izišla je nova knjiga autora mr. don Ivana Turudića s naslovom Biskup Perić i međugorski fenomen. Biskupska služba poučavanja mons. Ratka Perića i međugorski fenomen.
Knjiga je tvrdoga uveza, ima 426 stranica. Podijeljena je na šest poglavlja te na kraju autor donosi zaključak, bibliografiju i dodatak (homilije mons. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskoga, izgovorene od 6. lipnja 1993. do 26. svibnja 2018. u župi sv. Jakova apostola starijeg).
Knjigu možete nabaviti u uredništvu Crkve na kamenu, u knjižari Logovita u Mostaru ili naručiti online preko portala Crkve na kamenu u rubrici “Naša izdanja” po cijeni od 17 EUR.
Predstavljanje knjige bit će 15. studenoga 2023. u Biskupijskom centru u Mostaru u 19 sati. U privitku dostavljamo pozivnicu.

 

Don Ivan Turudić donosi iscrpan prikaz cjelo­kupnoga pastoralnog djelovanja biskupa Ratka Perića s obzirom na međugorski fenomen. Razni dokumen­ti, okružnice, homilije, predavanja pokazuju s ka­kvom se velikom brigom biskup Perić posvetio čuva­nju zdrava nauka u svojoj biskupiji, u veliku strahu i drhtanju da sam međugorski fenomen ne bi njegovo stado možda udaljio od vjere Katoličke Crkve i istom fenomenu pridavao važnost koja mu ne pripada. Vri­jednost je knjige don Ivana Turudića što ne ulazi u polemiku s “međugorskim fenomenom”, nego isprav­no znanstveno, “sine ira et studio”, donosi pogled bi­skupa Ratka Perića na cijeli fenomen te tako prepušta čitatelju da sam dođe do zaključka ili pak da sam, na temelju mnogobrojnih tekstova, barem promišlja o istom fenomenu. Ako imamo na umu Pavlovo ukaza­nje, mogli bismo reći da je uloga biskupa Perića gle­de “međugorskoga fenomena” bila uloga Ananije koji je primio Pavla u Damask nakon njegova obraćenja: “Ananija odgovori: ‘Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i punomoć

okovati sve koji prizivlju ime tvoje'” (Dj 9,13-14). Kao što je Ananija sumnjao u Kristovo ukazanje Pavlu i izrazio Kristu svoju sumnju i strahove, tako je i bi­skup Perić sumnjao u postojanje marijanskih ukaza­nja u Međugorju. Dakle, to što netko sumnja u uka­zanja u Crkvi, ne obezvrjeđuje njega kao kršćanina. U Crkvi su važni i ovakvi dobri sumnjivci, Ananije, koji svojom sumnjom pokazuju brigu za Crkvu. Pitanje je što bi se dogodilo i sa samim “međugorskim fenome­nom” da Crkva nije imala ovakva Ananiju, dobroga sumnjivca u osobi biskupa Ratka Perića (Iz Predgovora, prof. dr. sc. Ivica Raguž).

Izvor: Crkva na kamenu