Ljubav koja ne prestaje

Priredio: don Željko Majić

Uvez: Tvrdi

Cijena: 10,00 – EUR

Ova nova knjiga u izdanju biskupijske izdavačke kuće Crkva na kamenu nosi naslov: Ljubav koja ne prestaje. Ovaj je naslov srodan naslovu knjige Nada koja ne postiđuje, gdje dominira teologalna krjepost nade – u koju je bl. Nadbiskup stavio sve svoje svećeničko i biskupsko poslanje: U Tebe se, Gospodine, uzdam – te tako u povezanosti s ovom knjigom čini jednu cjelinu Stepinčeva dara i naših uzdarja i nadasve zahvalu Trojedinom Bogu za dar bl. Alojzija.

Naslov je, kako svaki čitatelj vjernik može prepoznati, posuđen iz hvalospjeva Ljubavi Apostola naroda (1 Kor 13,8), koji naspram svega što prolazi, pa i krjeposti vjere i nade koje će jednom uminuti, izdiže ljubav koja nikada ne prestaje i kojom se sve pobjeđuje. U toj su se stvarnosti ljubavi, kojom se nadvladava i osporavanje kanonizacije Blaženika, odvijale sve Stepinčeve večeri od Zagreba do Stoca. Ono što je na svim susretima isijavalo jest neraskidiva ljubav hrvatskih katolika i njegova nadpastira, blaženika i mučenika, Alojzija Stepinca. I jednako u Središnjoj Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji i Hercegovini.

U ovoj novoj knjizi o bl. Alojziju Stepincu čitatelj će pronaći cjelovita izlaganja biskupa Ratka, ali i recenzenta i svih predstavljača na raznim mjestima. Naime, interventi auktora (I. dio) na predstavljanjima ne zadržavaju se na opisu nastanka knjige i nekim njezinim naglascima, nego auktor bira teme koje nisu obrađene u knjizi; slušatelja i čitatelja upoznaje s vremenom, prostorom i osobama s kojima je Blaženik živio i s kojima se trebao nositi i odgovorno pastirski iznijeti i kao veličina evanđeoske malenosti izići. Isto tako i predstavljači (III. i IV. dio), svaki na svoj način, u središte svoga promišljanja i govora nisu stavili samu knjigu, iako ih je ona nadahnjivala, nego samoga Blaženika.
U knjizi su doneseni, ne samo pozdravni govori pojedinih nad/biskupa, nego i njihovi prilozi o odnosu zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca i njihovih mjesnih Crkava (II. dio). Tu je još i Dodatak u kojemu je mjesto našla recenzija msgr. Stjepana Kožula, kanonika zagrebačkoga prvostolnog kaptola, ali i prigodno promišljanje s. Slavice Buljan o bl. Alojziju, naslovljeno: Duhovni dijamant Crkve u Hrvata, kao i prilog prof. don Bože Goluže, glavnoga urednika Crkve na kamenu, o spisateljskoj djelatnosti biskupa Ratka.
Držimo, stoga, da je ovakva publikacija ozbiljan prinos boljemu upoznavanju ovoga svetačkog lika blaženoga Mučenika, ali i izvrstan odgovor onima koji na sve načine pokušavaju to osporiti više neuvjerljivim mitovima negoli uvjerljivim dokazima.

 

  Ime:

  Prezime:

  Adresa:

  Grad:

  Poštanski broj:

  Država:

  Telefon:

  Email:

  [recaptcha]

  Sva polja su obavezna.

  Izvor: Crkva na kamenu