J. Ratzinger / Benedikt XVI.

“Istospolan brak” proturječan svim kulturama svijeta

Prevodimo tek objavljen osvrt Benedikta XVI. – Pape emeritusa u knjizi Istinska Europa. Identitet i poslanje, izabrani spisi Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., svezak uredili P. Azzaro i C. Granados (Siena, Cantagalli, 264 stranice). Opširan uvod napisao papa Franjo. Prijevod s talijanskoga.

Ozakonjenjem “istospolna braka” u šesnaest europskih zemalja, pitanje ženidbe i obitelji poprimilo je novu dimenziju koje se sigurno ne može zaobići. Svjedoci smo izobličenja svijesti koje je očito duboko prodrlo u sektore katoličkoga puka. Na to se ne može odgovoriti nekim sitnim ćudorednim poučkom niti nekim egzegetskim navodom. Problem ide u dubine i stoga se treba s njime sučeliti u temelju.

Prije svega, čini mi se važnim primijetiti da je pojam “istospolna braka” u proturječju sa svim kulturama čovječanstva koje su se izmijenile do sada, pa stoga znači kulturnu revoluciju koja se postavlja protiv čitave dosadašnje tradicije čovječanstva. Nema dvojbe da se pravno i ćudoredno poimanje ženidbe i obitelji izvanredno razlikuje u kulturama svijeta. Moguće je vidjeti ne samo razliku između jednoženstva i mnogoženstva, nego i druge duboke razlike. Pa ipak, osnovna zajednica nikada nije dovedena u pitanje, činjenica da je postojanje čovjeka – na način muškarca i žene – usmjereno razmnožavanju, kao i činjenica da je zajednica muškarca i žene i otvorenost za prijenos života određuju bit onoga što se naziva ženidbom. Osnovna sigurnost da čovjek postoji kao muško i žensko; da je prijenos života zadaća koja je dodijeljena čovjeku; da je zajednica muškarca i žene ta koja služi ovoj zadaći; i da se u tome, bez obzira na sve razlike, ženidba u biti sastoji – to je izvorna sigurnost koja je do sada bila očita čovječanstvu.

Temeljni prevrat ove izvorne ljudske sigurnosti uveden je kada je, s pilulom, postalo u načelu moguće razdvajanje između plodnosti i spolnosti. Ovdje nije posrijedi kazuistika, o tome može li se i kada, eventualno, uporaba pilule ćudoredno opravdati, nego o temeljnoj novosti koju ona kao takva označuje: tj. upravo načelno razdvajanje između spolnosti i plodnosti. To razdvajanje zapravo znači da se na taj način izjednačuju svi oblici spolnosti. Ne postoji više nikakvo osnovno mjerilo. Ova nova poruka, sadržana u pronalasku pilule, duboko je promijenila svijest ljudi, s početka polako, a zatim sve jasnije.

Odatle slijedi drugi korak: prije svega, ako se spolnost odvoji od plodnosti, onda se, obrnuto, može naravno razmišljati i o plodnosti bez spolnosti. Stoga će se činiti ispravnim da čovjekovo rađanje više nije povjereno prigodnoj tjelesnoj strasti, nego da se čovjeka razumski planira i proizvodi. Taj postupak u kojem se ljudi više ne začinju i ne rađaju, nego izrađuju, u međuvremenu je u punom zamahu. Međutim, to onda znači da čovjek više nije primljen dar, nego planiran proizvod naše izradbe.

S druge strane, ono što se može učiniti može se i uništiti. U tom smislu, sklonost u porastu s obzirom na samoubojstva kao planiran svršetak života sastavan je dio opisana trenda.

Na ovaj je način, međutim, očito da, s obzirom na pitanje “istospolna braka”, nije riječ o tome da budemo malčice širi i otvoreniji. Naprotiv, postavlja se osnovno pitanje: tko je čovjek? Uz to i pitanje postoji li Stvoritelj ili nismo li svi samo proizvodi izradbe. Pojavljuje se ova alternativa: ili je čovjek Božje stvorenje, slika Božja, dar Božji ili je čovjek proizvod koji i sam zna izraditi. Kada se odrečemo ideje stvaranja, odričemo se čovjekove veličine, odričemo se njegove neraspoloživosti i dostojanstva koje je iznad svakoga planiranja.

Sve se to može izraziti i iz druge perspektive. Ekološki pokret otkrio je granicu onoga što se može učiniti i priznao je da “priroda” za nas postavlja mjeru koju ne možemo nekažnjeno prijeći. Nažalost, “ekologija čovjeka” još se nije ostvarila. I čovjek posjeduje “narav” koja mu je dana, a nasilje nad njom ili njezino poricanje dovodi do samouništenja. Upravo o tom se radi u slučaju stvaranja čovjeka kao muškarca i žene, što se zanemaruje u postulatu “istospolna braka”.

Čini mi se da je važno razmisliti o pitanju prema ovom redoslijedu veličine. Samo ćemo tako učiniti pravdu pred Bogom s obzirom na zadaću koja nam je povjerena za čovjeka.

          Talijanski tekst:

https://www.ilfoglio.it/chiesa/2021/09/15/news/il-ritorno-di-ratzinger-sul-matrimonio-omosessuale-si-pone-la-domanda-di-fondo-chi-e-l-uomo–2940138/

Izvor: Crkva na kamenu