Molitvena osmina u znaku Stepinčeva lika

Ovogodišnja Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, pod motom “Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti” (Mt 2,1-12), počela je 18., a završava 25. siječnja. Prati je medijska buka oko lika blaženoga mučenika Alojzija Stepinca, koji je u vojvođanskoj Beloj Crkvi u pravoslavnom hramu prikazan kako gori u paklenu plamenu. Toj je fresci na internetu posvećeno kudikamo više medijskoga prostora negoli samoj Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana. Stepinac, ili se o njemu pisalo ovako ili onako, razotkriva namisli ljudskih srdaca. Stepinčev lik u pravoslavnoj crkvi već je prebojan u bijelo. Donosimo nekoliko vijesti s raznih portala i na kraju molitvu blaženomu Mučeniku da nas sve zagovara kod Boga da doista svi koji vjeruju u Krista budu jedno kao što je Krist jedno s Ocem nebeskim.

Direktno.hr 16. I. 2022. objavljuje ekskluzivnu vijest sa slikom, primljenu od nekoga svoga čitatelja kojega je ime u redakciji, da je umjetnik Zoran Selaković izradio fresku na lijevom zidu prije ulaska u svetište u pravoslavnom hramu sv. Jovana Bogoslova u Beloj Crkvi u Vojvodini.

* Freska predstavlja Strašni sud s kompozicijom pakla u kojemu se iz vatre vidi lik koji najviše sliči hrvatskomu kardinalu Alojziju Stepincu, kojega je sv. Ivan Pavao II., papa, 1998. u Mariji Bistrici proglasio blaženikom i mučenikom jedinstva domaće Crkve sa Svetom Stolicom.

Dnevnik.ba – 17. I. 2022., pozivajući se na Direktno, ističe uokvireno: Na obnovljenoj zidnoj fresci u crkvi sv. Jovana Bogoslova [Ivana apostola i evanđelista] u gradiću Bela Crkva u Vojvodini, Banatska eparhija Srpske pravoslavne Crkve sa sjedištem u Vršcu, oslikan je blaženi kardinal Alojzije Stepinac, i to u prikazu pakla!

* Katolici koji su pročitali vijest, zastali su: u srpsko-pravoslavnoj crkvi na fresci pakla hrvatski katolički blaženik i mučenik uoči Molitvene osmine za jedinstvo kršćana? Kakve li ekumenske i dijaloške poruke! Tko naručuje takve freske? Tko se u Beloj Crkvi stavlja na mjesto Boga da određuje tko će u pakao, a tko ne će?

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana – od 18. do 25. siječnja – prakticira se među vjernicima raznih kršćanskih zajednica – Katolička Crkva službeno sudjeluje od 1968. – obično u spomenutom tjednu a negdje u druga doba: o Uskrsu ili o svetkovini Silaska Duha Svetoga. Osmina je ustanovljena po uzoru na Isusovu molitvu na Posljednjoj večeri “da svi budu jedno”, kako čitamo u 17. poglavlju Evanđelja po sv. Ivanu, apostolu.

* Podudarilo se, slučajno, da je u pravoslavnoj crkvi sv. Jovana Bogoslova, tj. sv. Ivana apostola, u Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana, preuzetoj iz Ivanova Evanđelja 17. poglavlje, na zidu na fresci prikazan katolički mučenik koji je dao život svoj za jedinstvo Crkve!

Jutarnji list – 19. I. 2022. zamolio je protonamjesnika pravoslavne crkve u Beloj Crkvi, svećenika Stefana Jovičića, da komentira lik na spomenutoj fresci. On ne vidi ništa čudno na fresci Strašnoga suda, jer smo svi mi ljudi, veli on, pripadali bilo kojoj religiji i naciji, jednaki pred Sudom Božjim. U redu, to. Ali kako je blaženi kardinal Stepinac dospio u pakao na fresci? – inzistira novinar. Protonamjesnik kaže da jest to po nošnji kardinal, ali ne vidi on da bi to bio blaženi Stepinac. I čudi se kako je nekomu palo na pamet da u tome prepoznaje Stepinca i da sve podiže na internacionalnu razinu. Ta se crkva, koja je nastradala u požaru 2017. počela obnavljati.

* Prema protonamjesniku, koji se ne može čudom načuditi, još uopće nije stigla u Belu Crkvu vijest o nekom hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu, još manje o blaženiku i mučeniku, osim na hramskoj fresci.

Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima – 19. I. 2022. javlja da je don Marko Đurin, rektor zavoda i crkve u Rimu, pozvao kard. Marcella Semerara, prefekta Kongregacije za proglašenje svetih, za spomendan blaženoga mučenika Alojzija Stepinca da u hrvatskoj crkvi sv. Jeronima, 9. veljače, slavi svetu Misu u čast Blaženika. Kardinal Semeraro prihvatio poziv.

* Imajući u vidu situaciju oko kanonizacije, razložno se može pretpostaviti da je kardinal prefekt obavijestio i papu Franju o pozivu i svome odazivu za Stepinčevo.

Beogradska nadbiskupija – 21. I. 2022. Kako je moguće – pita se, između ostaloga, na portalu svoje Nadbiskupije beogradski nadbiskup i metropolita msgr. Stanislav Hočevar, da iz jednoga kršćanskoga hrama, kao što je u ovom slučaju pravoslavni u Banatskoj eparhiji, dolazi poruka o nečemu o čemu se ne usudi govoriti čitava Crkva: nekoga stavljati u pakao? To je strašno vrijeđanje Boga i za to vrijeđanje mi svi moramo dati zadovoljštinu i pokoru.

* Hrabar glas Pastira u ovoj Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana.

HRT – 21. I. 2022. prenosi vijest da je nadbiskup Beogradske nadbiskupije msgr. Hočevar najavio da će se potruditi dijalogom što je moguće brže riješiti nastali problem u hramu u Beloj Crkvi.

* Ta je crkva od 1931. služila ruskim emigrantima koji su bili prebjegli u Kraljevinu SHS nakon Listopadske revolucije, 1917. Crkva je 2017. požarom oštećena i sada obnovljena.

Kurir – 21. I. 2022. također objavljuje vijest da je na fresku reagirao beogradski nadbiskup msgr. Stanislav Hočevar i djelo u pravoslavnom hramu u Beloj Crkvi nazvao “vrijeđanjem Boga”.

* Kako bi drukčije i nazvao takvu bogohulu?!

IKA – 21. I. 2022. javlja da je zrenjaninski biskup i predsjednik Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda, msgr. Ladislav Német, potvrdio za Informativnu katoličku agenciju (IKA) da je sporna ikona u Beloj Crkvi obojana u bijelo.

* Radovi na freskama očito nisu gotovi jer još traje prebojavanje! Je li freska prebojana da bi se mogla “restaurirati”?

Slobodna Dalmacija – 22. I. 2022. piše kako je jedini lik koji se može razaznati u prikazu pakla, a ujedno i jedini lik Alojzija Stepinca u bogoslužnom prostoru Srpske pravoslavne Crkve. Dodaje da joj se javio freskoslikar Zoran Selaković i protumačio: “Ma to sam ja, nisam imao loše namjere”.

* Ako je to on, Selaković, kako freskar stavlja sebi na glavu kardinalsku kapicu, na ramena kardinalski plašt i smješta sebe u pakao? I takvu čovjeku povjeriti obnovu ili izradu fresaka u hramu?!

Agencija SIR – 23. I. 2022. [Servizio informazioni religiose] donosi vijest ističući dijaloške napore nadbiskupa Hočevara.

Osvrt. Ovogodišnju Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana obilježile su i vijesti o spomenutoj freskoslici Strašnoga suda s likom blaženoga mučenika Stepinca u Beloj Crkvi, za koju rekoše da je plameni lik samo prebojan u bijelo.

Protonamjesnik pravoslavne crkve u Beloj Crkvi kao i izvođač freskoslike daju različite interpretacije: jest to kardinal, ali zašto neki vide u toj slici blaženoga kardinala Stepinca, samo se čude, iako taj kardinal na slici i ta slika s kardinalom ne sliči nijednomu drugomu kardinalu na svijetu nego samo Alojziju Stepincu. To je, Bogu hvala, uklonjeno. Tko je naručio i postavio, taj je vjerojatno i uklonio. Sam nacrtao, sam precrtao! Na čiji zahtjev, ne znamo. Nije ni bitno. Ali jest podignuta tenzija u ovoj Molitvenoj osmini kada se predstavnici kršćanskih zajednica sastaju u pojedinim crkvama i mole za jedinstvo kršćana.

Osobito ugodna vijest u mnoštvu novinskih prikaza jest da je kardinal Marcello Semeraro, prefekt Kongregacije za proglašenje svetih, prihvatio poziv rektora hrvatske crkve sv. Jeronima da predvodi svečanu svetu Misu u čast blaženoga mučenika Alojzija Stepinca uoči Stepinčeva spomendana, 9. veljače 2022. Samo se možemo tomu radovati jer i to može biti znak da do sada, otkako je u ožujku 2020. otvoren Apostolski tajni arhiv i marljivo ga pretražuje mnoštvo učenjaka, nije nađen nijedan dokument koji bi imalo kompromitirao blaženoga mučenika Alojzija.

Blaženi Alojzije, mučeniče Crkve Kristove i sudioniče Božje slave u Nebu!

Molimo te zagovaraj kod Boga i freskoumjetnika i protonamjesnika da evanđeoski i pomiriteljski djeluju i u Beloj Crkvi i u ovom uzavrelu svijetu! Izmoli od Boga milost oproštenja onima koji ne znaju što čine, a trebali bi znati i ravnati se po Evanđelju sv. Ivana, kojemu je ona oskvrnjena crkva posvećena. Isprosi od Boga oproštenje svima odgovornima da spoznaju kakvu su pripustili desakralizaciju kršćanske crkve, profanaciju kršćanske religije, blasfemiju apostola i evanđelista Ivana i degradaciju ekumenskih molitvenih i dijaloških napora! A ti, Gospodine, smiluj se svima nama!

† R. P.

Izvor: Crkva na kamenu