Teharje: most, jama, rog i šuma

Foto: total-slovenia-news.com

Svibanj je hrvatski najokrutniji mjesec. Ocvalo,

Trbovlje! Njedri lubanje iz rahlog humusa i napukla

betona zalivenih rudnika. Bedrene i slijepoočne

kosti, humeruse i lopatice. Zdjelice iz kojih

pupa hudo cvijeće. Usputna, krajputna rebra i falange.

Preorana groblja, srž patnje mojega naroda. Zidani most

i Huda jama. Kočevski rog i Maceljska šuma. Pušući u rog

potičeš patuljasta stabla na rast; skršena debla –

trupla su mladića, panjevi – njihove odsječene glave.

Po koje dugme i pisaljka; naočale, remena kopča,

lančić bezvrijedan – spomen ljubavi. Ništa dragocjenog

izim kojeg u zlato obučena zuba. Tišina šuma slovenskih

i oranica slavonskih, brijega zagorskih, ravnica Bačke,

mutnih voda Save i Drave zgušnjavaju se u bijeloj točki bola.

Na putu usijane prijevare i, u kristale, skrućenih jauka,

iglica krikovima izoštrenih. Ponori kraški, rovovi, jame,

rudarska okna… Barbarin rov, Tezno, Mostec, Bubno, Socka.

Višnja vas. Teharje, Teharje – kako lijepo zvuči, kano

zanjihane krošnje tise. Grobišta nam valja otkopati, sahraniti

žrtve, otkriti ih, jer postoje. Tajna groblja pretvoriti u javna.

Svi naši i tuđi mrtvi imaju pravo na ukopište, presječeno

snohvaticam’ ljubavi i mraka. Pravda je sestrica, domobrani;

koraca, putena i topla, putem bijelim ka dnu crnih šuma.

                                                                        Drago Štambuk
                                                      Brasilia, 12. svibnja 2013.

Izvor: Crkva na kamenu