Sva godišta Crkve na kamenu na jednome mjestu

Uredništvo Crkve na kamenu izradilo je USB stickove na kojima se u PDF-u nalaze sva godišta našega lista od početka (1980.) do danas. Stickovi se mogu nabaviti po cijeni od 100 maraka, odnosno 50 eura. Narudžbe primamo na naš mail: cnak@tel.net.ba

Stickove isporučujemo nakon što naručitelj izvrši uplatu na jedan od naših računa koji se nalaze u Cnaku ili na našemu portalu.

Izvor: Crkva na kamenu