100 godina župe sv. Josipa

Foto: Cnak

Župu Grljeviće prije 100 godina, točnije 12. listopada 1919., kanonski je utemeljio mostarsko-duvanjski biskup Alojzije Mišić i stavio je pod nebesku zaštitu sv. Josipa. Povod za ovaj kanonski čin bio je u tomu što su sela, koja su ušla u sastav nove župe, bila daleko od dotadašnjih svojih župnih središta: Grljevići su pripadali župi Rasno, Lipno župi Čerin, a Borajna župi Ružići. Za središte župe izabrano je središnje selo Grljevići. Stoga se župa od samoga osnutka službeno zove: Župa sv. Josipa Grljevići. Ali, iako su ovim kanonskim činom sva tri sela ujedinjena u jednu župu, kroz cijelo vrijeme opstojanja osjećala se i nemala udaljenost koja je dovodila i do potrebe da se sastavljaju posebni “sporazumi o nenapadanju” (1936.) i o suradnji u izgradnji crkvenih objekata (1969.). A najveličanstveniji sporazum, koji nije otisnut ni na kakav papir nego u srce svih vjernika, potpisan je 1. prosinca 2019. kada je župa svečano obilježila 100 godina. Malo se tko nadao da tako jedna brojem mala župa može pokazati tako visok stupanj zajedništva i zahvalnosti, u prvom redu Bogu, a onda i Crkvi za sve darove koje je Svemogući kroz ovih 100 godina postojanja župe učinio i pojedincima i obiteljima, a onda i cijeloj župnoj zajednici.

Danas župa uz crkvu, koja je izgrađena za samo pet mjeseci (1969.) i blagoslovljena, te je od tada u stalnoj crkvenoj i sakramentnoj uporabi, ima i dvije filijalne crkve: u Lipnu (građena 1971.-1972.) i u Borajni (građena 1995.).

Cijelu reportažu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu