Bugarska – Makedonija – Rumunjska

Foto: wikimedia.org

U siječnju ove 2019. godine službeno je najavljen pohod pape Franje Rumunjskoj, 31. svibnja do 2. lipnja. Ali koji tjedan prije toga, 5.-7. svibnja, Papa je nakan učiniti pohod Bugarskoj i Makedoniji.
Tijekom povijesti područja koja danas nazivamo Makedonijom, ali se svi ne slažu s nazivom, pripadala su najprije arhiepiskopiji u Ohridu (1019.-1767.), koja je imala svoju autokefaliju, zatim je nakon dokinuća ta crkvena struktura bila pripala Carigradskomu patrijarhatu do 1920., kada je jurisdikcijski predana Srpskom patrijarhatu. Poslije Drugoga svjetskog rata, kada je u novodržavnom sklopu priznata makedonska nacija i formirana Republika Makedonija, podigli su se glasovi o vlastitoj Makedonskoj Crkvi. Sveti Si­nod Srpske pravoslavne Crkve, godine 1945., odbija priznati bilo kakvu autonomiju Crkve u Makedoniji. Na općem Saboru u Ohridu, 6. listopada 1958., autonomija Makedonske pravoslavne Crkve bila je svečano proglašena, a Arhijerejski Sinod, 13. lipnja 1959., objavljuje da episkopije Skopska, Ohridsko-bitolska i Zletovo-strumička ostaju u kanonskom jedinstvu sa Srpskom pravoslavnom Crkvom pod glavom srpskoga patrijarha. Makedonci su tražili da se patrijarh naziva “srpskim i makedonskim”, na što Srbi nisu pristali. U srpnju 1967. (točno 200 godina nakon ukinuća Ohridske arhiepiskopije) proglašena je autokefalija Makedonske Crkve u crkvi sv. Klimenta u Ohridu, a da se nije tražio tomos iz Carigrada. Za sada je njezin status neriješen. Nije priznata ni od jedne Crkve u pravo­slavnom svijetu. MPC danas ima osam dijeceza u zemlji i četiri u inozemstvu. Glavni je arhiepiskop Stefan Veljanovski, u Skoplju, a nosi naslov mitropolit skopski, arhiepiskop ohridski i makedonski. Rođen je 1955., zaređen za episkopa 1986., postao arhiepiskop 1999.
Istodobno na području Makedonije osnovana je 2002. i Ohridska arhiepiskopija koja pripada Srpskom patrijarhatu. Imenovan je najprije egzarhom Jovan Vraniškovski 2002., zatim ohridskim arhiepiskopom i skopskim mitropolitom 2005. Bio je više puta u zatvoru jer Republika Makedonija priznaje samo jednu Pravoslavnu Crkvu, onu makedonsku, na svomu području.
U svibnju 2018. kada je već počelo sporenje između Carigrada i Moskve o ukrajinskoj Crkvi, patrijarh carigradski primio je pismo predsjednika Makedonije Zorana Zaeva koji podržava zahtjev Makedonske pravoslavne Crkve za autokefalijom. Bartolomej je već najavio da želi riješiti i “makedonsko pitanje”.
U takvoj situaciji vrhovi SPC-a pretpostavljaju da je Carigrad spreman na sličan način kao u Ukrajini riješiti i status MPC odvajajući je od “majke”.
– Ubrzo će se doznati i program posjeta Svetog Oca spomenutim zemljama. Svetoj je Stolici osobito stalo da se liječe rane ekumenske.

Izvor: Crkva na kamenu