Crkva u čast Srca Marijina

Foto: https://www.tomislavcity.com

KOVAČI – U duvanjskoj župi sv. Mihovila, u filijali Kovači, na poziv župnika fra Slavena Brekala, biskup Ratko Perić u subotu, 22. lipnja 2019., blagoslovio je obnovljenu crkvu namijenjenu Prečistom Srcu Marijinu, koja služi vjernicima triju sela: Kovači, Tubolja i Ponor. Crkva je podignuta 1977. godine. Pred njom su dva brata iz Tubolje fra Stipe Kurevija 1989. i fra Vinko 1991. slavila Mlade Mise. Fra Stipe je preminuo 2004. – Bog mu se smilovao duši, a fra Vinko je seonički župnik i duvanjski dekan – Bog mu zdravlje dao! Preko puta obnovljene crkve nalazi se novo groblje s kapelicom-mrtvačnicom koju je blagoslovio generalni vikar don Željko Majić, 28. lipnja 2014.
Crkva Prečistoga Srca Marijina tijekom vremena oronula je i trebala je obnovu. I uspješno je obnovljena i blagoslovljena. Unutrašnji izgled povjeren je akademskom umjetniku Iliji Skočibušiću. Prije misnoga slavlja bila je procesija oko crkve s kipom Marijinim i s njezinim litanijama.
U početku župnik je pozdravio sve nazočne i predao riječ predvoditelju slavlja. Biskup je najprije izmolio blagoslovnu molitvu nad vodom kojom je blagoslovio narod i zidove obnovljene crkve, iznutra i izvana, a prije prikazanja blagoslovio je oltar i sve u svetištu.
U propovijedi biskup je govorio o Gospi. Rekao je da nitko od nas ljudi ne može birati svoju majku, koju nam je Bog dao. Ali Bog može birati majku. I izabrao je majku svomu Sinu, Mariju Nazarećanku, koja mu se svidjela po čistu srcu. Izričit spomen srca Marijina nalazi se barem dva puta u Evanđelju i uvijek povezano s Isusom. Prvi put, kada su se u Betlehemu anđeli javili, a potom i pastiri pozdravili roditeljku Mariju s novorođenim Isusom, i Josipa, zaručnika njezina. Drugi put srce se Marijino spominje nakon što se Isus, kao 12-godišnjak, vratio iz jeruzalemskoga Hrama u Nazaret.

Izvor: Crkva na kamenu