Dar rodnom selu

Foto: Cnak

POLOG – U Pologu na spomendan sv. Ante, između župne kuće i crkve, postavljen je i blagoslovljen brončani kip ovoga sveca koji u naručju drži malog Isusa. Dar je to obitelji Ante Zovke Jurinovića i djelo akademskoga kipara Stjepana Skoke. Najprije je u 18 sati slavljena u crkvi sveta Misa koju je predvodio domaći sin don Rade Zovko sa župnikom don Perom Marićem i župnikom iz Jara don Stjepanom Ravlićem. Iako je bio radni dan, crkva je bila puna naroda. Bili su to Antini prijatelji, radne kolege, rodbina i domaći Položani. Nakon Mise svi su izišli u crkveno dvorište gdje se nalazi kip te je don Pero obavio blagoslov a darovatelj Ante otkrio je kip. Zatim je novinar Veselko Čerkez izrekao zahvalu Anti, Živki i narodu. Poslije toga nastavljeno je druženje u crkvenom dvorištu uz pripremljenu zakusku, prijateljski razgovor i pjesmu.
Brončani kip dar je obitelji Ante Zovko Jurinović i njegove supruge Živke koji su se nakon umirovljenja u Njemačkoj vratili u Polog. Ante je otišao iz Pologa u Njemačku 1968. poslije završenog zanata u Mostaru, tamo se zaposlio i radio razne poslove. Katolički odgojen, ostao je vjeran Bogu i svome rodu. I tko pošteno živi i radi, rado je prihvaćen bez obzira gdje radi i odakle dolazi. Oženio se sa Živkom iz ravnog Banata ali krajevne razlike nisu ih razdvajale nego spajale i obogatile njihov zajednički život. Sudjelovali su u mnogim dobrotvornim akcijama u Njemačkoj osobito kad se kod nas vodio obrambeni rat.
Oni su ovim darom htjeli zahvaliti Bogu za sve što im je darovao u životu i ujedno ostaviti neki trajniji znak u svojoj župi, pa je Ante izabrao svog imenjaka svetog Antu da ga o svojoj 75. godišnjici života daruje svome selu i narodu. Ovo je ujedno i primjer kako u životu ne treba misliti samo na sebe i svoje, nego na svoj narod i kraj iz kojega se poteklo.

R. Z.

Izvor: Crkva na kamenu