Deveti Međudekanski susret u BiH

Foto: KTA

TRVNIK (KTA) – U prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa “Petar Barbarić” u Travniku, 19. svibnja 2022. održan je IX. Međudekanski susret u BiH pod predsjedanjem nadbiskupa Tome Vukšića. Generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić održao je izlaganje na temelju Naputka Kongregacije za kler: “Pastoralno obraćenje župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve”. Kazao je da je spomenuti Naputak, s jedne strane “ekleziološko promišljanje Drugoga vatikanskog sabora” o Crkvi kao zajedništvu i o Crkvi kao služiteljici čovjeku i svijetu koje je papa Franjo aktualizirao u slici Crkve izlaska, misionarske Crkve, Crkve otvorenih vrata i samaritanske Crkve, i s druge strane, “značajne društvene i kulturne promjene koje su se zbile posljednjih desetljeća” i koje su utjecale na to da se moguća rješenja problemâ traže u duhu i u okviru onoga što je definirano i prihvaćeno kao općecrkveni i kanonski stav. Kazao je da, prema Naputku, “župa nije neka prolazna struktura” nego pastoralni i evangelizacijski izbor Crkve od početka te da ne postoji institucija koja bolje od župe jamči prisutnost Crkve u svijetu pa “i dalje ostaje neophodna institucija za susret i živi odnos s Kristom i s našom braćom i sestrama u vjeri”.
Tijekom diskusije istaknuta je potreba trajnog obraćenja i otvorenosti svećenika u pastoralu za zajedništvo umjesto individualizma koji sve više prevladava na mnogim razinama. Rečeno je da pastoral nije prvotno organiziranje raznih događanja nego svjedočenje Evanđelja u svakodnevnom životu. Bilo je riječi i o poteškoćama s kojima se susreću svećenici na župama s malim brojem vjernika, a takva je većina župa u sjevernom dijelu BiH koje su prije progona i izbjeglištva u nedavnom ratu i poraću bile brojne i pastoralno vrlo aktivne. Iznesena su i razmišljanja o iznalaženju najboljega načina pastoriziranja takvih župa, vodeći računa o tim malobrojnim župnim zajednicama, ali i o svećenicima koji za njih pastoralno skrbe.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA