Etnos i nacija

Foto: www.scilog.fwf.ac.at

Oni koji je žele vidjeti kao vlastitu “naciju-državu” naglašavaju da je ona multietnička (višeetnička) država i da su Hrvati i Srbi “samo” etničke skupine u BiH, priželjkujući da se iz različitih etničkih skupina “izmiksa” jedna nacija u BiH (svejedno, zvala se ona bosansko-hercegovačka, bosanska ili bošnjačka). I tu se upada u veliku, moguće kobnu pogrješku. Hrvati, Srbi i Bošnjaci su već oblikovane različite nacije i prema tomu je BiH tronacionalna država!

Za Bosnu i Hercegovinu nekada čujemo da je višenacionalna (multinacionalna), a nekada pak da je višeetnička (multietnička) država. Je li to baš isto i ako nije, u čemu bi bila razlika? Prije odgovora moramo nešto reći o samim pojmovima i njihovim nekadašnjim i današnjim značenjima. Iako im sadržaji zvuče i odišu modernošću i premda su relativno kasno ušli u jezik znanosti, etnos i nacija su izrazito stare riječi i tijekom povijesti su mijenjali sadržaje značenja.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu