Gdje je nestala duša?

Foto: CNS

Čini se da su autori Nacionalnoga kurikuluma nastave Katolički vjeronauk u viziji imali nešto što je bliže religijskoj kulturi i zahtjevima političke korektnosti pa su to u racionalističkom duhu isprepleli u programu s okrnjenim katoličkim naukom, čime su zamaglili njegovu jasnoću.

Držim da je potrebno ozbiljno i detaljno proučiti program katoličkoga vjeronauka i napisati takav koji odražava katoličku vjeru (vjeronauk je konfesionalan!). A ako učenicima uspijete prenijeti i potaknuti u njima katoličku vjeru, sve ove druge spoznaje će imati ne učeći ništa o njima i imat će ljubavi prema svakom čovjeku.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu