Gospa – Žena, Majka, Kraljica – za sva vremena

Foto: CNS

Patrijarhalno ustrojstvo našega društva, na žalost, prečesto je ženu ponižavalo i degradiralo u njezinoj ulozi koju ima i u obitelji i u društvu. Takvo što, ukratko rečeno, dovelo je do feminističkih pokreta koji vide ostvarenje žene u potpunom oslobađanju od muškoga jarma nametnuta patrijarhalnim društvom. Dovelo je do ekstrema s kojima se danas iznova borimo i tražimo rješenja u inim dokumentima i konvencijama.

Biti svjestan sebe, kako žena tako i muškarac, znači posvijestiti si one značajke koje ljudsko biće određuju začećem, tj. dahom života kojega Bog udahnjuje u naša materijalna tijela. Zato i jesmo u rodu i spolu muško i žensko, na Njegovu sliku i priliku stvoreni (usp. Post 1,27). Od ovoga je potrebno polaziti jer je zadana datost i vrijednost.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu