Hrvati su obgrlili svijet

Foto: https://mojahrvatska.vecernji.hr

ZAGREB (IKA) – Inozemna pastva i dušobrižništvo za iseljene Hrvate u inozemstvu, tema je zajedničkoga zasjedanja biskupskih konferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje je 21. siječnja održano u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Aktualni trend iseljavanja povećao je ionako velik broj Hrvata u inozemstvu. Kroz povijest je bilo više valova iseljavanja, te je pitanje koliko se njih sada osjeća Hrvatima. No, zamjetan je novi val buđenja zanimanja za svoje korijene i baštinu kod potomaka tih iseljenika, primjerice u južnoj Americi. A time raste i broj onih koji se identificiraju s hrvatskim nacionalnim bićem, kaže vlč. Tomislav Markić, ravnatelj hrvatske inozemne pastve. U najnovijem valu iseljavanja govori se o 250.000 do 300.000 Hrvata iseljenih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako bi im se osigurala pastoralna skrb, neophodna je i pomoć mjesnih Crkava koje su pokazale potrebno razumijevanje. “Izvijestio sam oce biskupe da su na nekoliko mjesta u Njemačkoj, birokratskim rječnikom rečeno, otvorena dodatna ‘radna mjesta’ za naše svećenike, tako da možemo govoriti o razumijevanju mjesne Crkve, posebice u Njemačkoj”, izjavio je dr. Markić.
“Biskupi su iskazali interes, dobru volju i razumijevanje da i dalje sudjeluju u skrbi za naše iseljenike. Naše ‘snage’ u inozemstvu nisu beznačajne, tu je ukupno 198 svećenika, među kojima je 136 redovnika i 62 dijecezanska svećenika, zatim 7 trajnih đakona, 48 časnih sestara, 47 pastoralnih suradnika i suradnica laika, te 50 tajnika koji rade u katoličkim župama i zajednicama.” Svi oni doprinose u pastoralnoj skrbi za naše iseljenike i njihove potomke. Predstavnici mjesnih Crkava u zemljama Europe, ali i diljem svijeta priznaju nam da u Hrvatskim katoličkim misijama pronalaze autentičnu i praktičnu vjeru, vjeru koja ima snagu dati čovjeku smisao za život, ističe dr. Markić.
“Hrvati su obgrlili svijet, najviše ih je u Europi, ali vrlo mnogo i na sjevernoameričkom kontinentu gdje su relativno dobro organizirani, i gdje imamo po 17 župa u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Ono gdje smo kao Crkva propustili učiniti našu prisutnost jačom jest Južna Amerika gdje imamo dokaza o hrvatskoj prisutnosti na mnogo mjesta.
Prošli tjedan je predstavljeno troknjižje o Hrvatima u Brazilu, a mi već desetinama godina nemamo svećenika koji bi bio zadužen za njih. Slično je sa Čileom gdje nemamo svećenika. Imamo misiju u Buenos Airesu u Argentini i u Limi u Peruu, i to su naše jedine dvije prisutnosti u južnoj Americi”, kaže dr. Markić.
Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu jest nacionalni ured HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, koji koordinira djelovanje hrvatskih katoličkih župa, misija, zajednica i centara širom svijeta. One su raspoređene u 10 regija: Austrija, Njemačka, Skandinavija, Slovenija, Švicarska, zapadna Europa, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika (s Južnoafričkom Republikom) i Oceanija.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA