Hrvati u Rimu

Foto: Cnak

Papinski hrvatski Zavod svetoga Jeronima objavio je Hrvatski rimski adresar za akademsku godinu 2019./2020. Ta nam knjižica nudi podatke o broju i stanju hrvatskih studenata i drugih crkvenih osoba, kao i laika koji borave u Rimu. Ove ih je godine 245. Od toga su 92 svećenika, 50 bogoslova, 82 časne sestre i 21 laik.
Među svećenicima i svećeničkim kandidatima navedena su 63 dijecezanska i 79 redovničkih. Oni borave u 27 različitih kolegija ili bogoslovija. Najbrojniju zajednicu ima spomenuti Zavod sv. Jeronima koji broji 26 svećenika. Od 92 svećenika njih su 64 studenti, dok ih 28 vrši neku službu u Rimu. Od 50 bogoslova, 40 ih studira, a 10 ih je u postulaturi ili novicijatu.
Časne sestre dolaze iz 14 različitih kongregacija i zajednica raspoređenih u 24 kuće. Najbrojnije su Školske sestre franjevke Krista Kralja kojih je 25 u četirima kućama.
Laici su muške osobe (8) i ženske (13), koje pohađaju razne teološke, humanističke i prirodoslovne znanosti.
Iz Mostarsko-duvanjske biskupije petorica su u Rimu: msgr. Ivan Kovač, službenik Kongregacije za biskupe; don Drago Ćurković, doktorand biblijske teologije na Gregorijani, koji se ovih dana vraća u domovinu; don Marin Skender, doktorand moralne teologije na Alfonzijanskoj akademiji; don Josip Čule, doktorand dogmatike na Gregorijani i potpisani student teologije.
Članovi ove Hrvatske zajednice okupljaju se četiri puta godišnje i mole svetoga Jeronima da ih zagovara kod Boga da im njihov boravak, rad i studij u Rimu bude na slavu Božju i na korist domovinske i opće Crkve.

Zvonimir Rezo

Izvor: Crkva na kamenu