Izabrana nova Uprava Hercegovačke franjevačke provincije

Foto: Cnak

MOSTAR – U utorak, 26. travnja 2022., na redovitome Provincijskom kapitulu Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM koji se održava u Franjevačkom samostanu u Mostaru pod predsjedanjem fra Mire Relote, generalnoga vizitatora i predsjednika Kapitula, izabrana je nova provincijska Uprava – Definitorij. Za novoga provincijala izabran je fra Jozo Grbeš, dosadašnji kustos Hrvatske franjevačke kustodije u Americi i Kanadi, za vikara Provincije fra Miro Šego, a za definitore fra Mladen Vukšić, fra Danko Perutina, fra Ante Bekavac, fra Josip Vlašić i fra Slaven Brekalo.

Izvor: Crkva na kamenu