Izjava Aleksandrijskoga patrijarhata

Foto: Cnak

Il Sismografo – 30. XII. 2021. “Stari Aleksandrijski patrijarhat izražava svoju najdublju žalost zbog sinodne odluke Ruskoga patrijarhata da uspostavi egzarhat u normalnim granicama jurisdikcije Stare Aleksandrijske crkve, tj. zbog odluke donesene uoči Rođenja Kristova i božanskoga Bogojavljenja, tijekom koje se ukazuje Krist Kralj mira.
Aleksandrijski će patrijarhat nastaviti obavljati svoje pastoralne dužnosti prema stadu koje mu je Gospodin povjerio, a koje potpada pod duhovnu ostavštinu velikih grčkih otaca Crkve, koji su, prema suvremenom ruskom teologu pok. ocu Georgeu Florovskomu [1893.-1979.], ostavili neizbrisiv trag u pravoslavnoj teologiji i Crkvi.
O odluci Ruskoga patrijarhata raspravljat će se na nadolaznoj sjednici Sinoda našega Patrijarhata, na kojoj će se donijeti relevantne odluke.
U Patrijarhatu, 30. prosinca 2021.
Glavno tajništvo Sv. Sinoda”
* Ako Aleksandrijski patrijarhat ima oko 150 hramova i bogomolja i 6 manastira, a 100 “parohija” prešlo u Moskovski patrijarhat, koliko ih je ostalo u Aleksandrijskom patrijarhatu? Koji je razlog da grčki svećenici i parohije prelaze pod slavenski Moskovski patrijarhat? Je li obećana neka materijalna pomoć? Pogodnija politička zaštita? Bolji pastoralni rad ruskih svećenika i hijerarha? Služi li ovo kao plašilo drugim Crkvama koje bi se usudile priznati Crkvu u Ukrajini? Je li ovo poticaj da se što prije sazove svepravoslavni sabor? Tko će ga sazvati i tko će se odazvati? I na prošlom je saboru 2016. bio odsutan moskovski patrijarh. Ovdje pada svako poštovanje povijesnih kanona da jedna pravoslavna Crkva ne može osnivati svoje institucije na kanonskom području druge pravoslavne Crkve bez njezina odobrenja. Sada više raskolu nema ni mjere ni kraja. A za Crkvu, koja mora čuvati jedinstvo vjere, liturgije i uprave, ovo je najgore zlo koje joj se može dogoditi. Sablazan raskola ili šizme ugrožava evangelizaciju tolikih naroda u svijetu i blokira ekumenski dijalog katolika i pravoslavnih, u kojem, uostalom, Moskovski patrijarhat ne sudjeluje od Ravenne 2007. godine. Je li ovo znak da Moskva – kao Treći Rim – želi preuzeti kormilo Carigrada – Drugoga Rima?