Kreativne ljetne radionice u “Spesu”

Foto: Cnak

MOSTAR – Caritasov Centar za djecu, mlade i obitelj “Spes” i ovoga je ljeta ponudio i pripremio različite kreativne radionice za djecu. Pažljivo je osmišljeno i ponuđeno šest tematskih radionica u kojima su se djeca uz pomoć stručnih voditelja i volontera kreativno izražavala koristeći različite vrste materijala: gips, glinamol, vunicu, karton, salvete, drvo… Prva radionica pod nazivom Potraga za Nemom bila je namijenjena najmlađem uzrastu, a zatim su slijedile ostale: Decoupage za djecu, Igrajmo se vunicom, Gipsaonica, Kartonska kreativa i Modeliranje drveta. Unatoč visokim temperaturama sve su radionice bile popunjene, čak je bilo više upita nego ponuđenih mjesta.
Potaknuti kreativnost, usvojiti nove vještine i navike, vježbati finu motoriku, upoznati nove prijatelje, individualno i timski raditi samo su neki od ciljeva koje imaju “Spesove” ljetne radionice. Ovo su četvrte po redu ljetne radionice koje su u vrućim danima ponudile jedno radno i kreativno osvježenje te kvalitetno osmišljeno vrijeme raspusta.
Inače, Centar za djecu, mlade i obitelj “Spes” počeo je s radom 2012. godine. U svome radu stručno osoblje “Spesa” kroz godinu organizira različite programe i radionice za djecu, mlade i obitelji. Radionice za djecu fokusirane su na prevenciju vršnjačkoga nasilja, zaštitu djece od nasilja na internetu, poticanje kreativnosti i pomoć pri svladavanju školskoga gradiva.
Programi za mlade usmjereni su na studentsku populaciju i njihovo stručno usavršavanje.
Programi za obitelji edukativni su. Riječ je o stručnim predavanjima ili interaktivnim radionicama na kojima se obrađuju teme iz područja odgoja djece, svladavanja bračnih i obiteljskih problema. Uza stručno osoblje, važnu ulogu u “Spesu” imaju i brojni volonteri.

Izvor: Crkva na kamenu