Krstjani

Foto: Cnak

Pripadnici Crkve bosanske sebe nisu držali ni heretičkom (krivovjernom) ni šizmatičkom (raskolničkom) Crkvom, nego su se smatrali pravovjernom Kristovom crkvom, a sebe tumačem “prave vjere apostolske”.

Pripadnici Crkve bosanske nikada i nigdje sebe nisu nazivali bogumilima. S procesom bogumilizacije Crkve bosanske i bosansko-humskih krstjana usporediv je i proces bogumiliziranja stećaka (biliga), čemu je najviše pridonio engleski novinar, putopisac i arheolog Arthur Evans, a što su kasnije popularizirali još neki autori.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu