Mostarske povlastice

Suvremena bošnjačka politička ideologija po kojoj postupaju bošnjački političari u BiH u svom programu ima ideju unitarne BiH koja, prema njihovu mišljenju, treba biti pod supremacijom Bošnjaka. Toj ideji supremacije ili nadređenosti Bošnjaka nad Hrvatima i Srbima sve je podređeno, iako se ona propagandno prilagođava pri realizaciji svojih ciljeva, prije svega zbog djelomične ovisnosti Bošnjaka o Zapadu. Kako do danas Bošnjaci u Mostaru nisu ostvarili nadređenost nad Hrvatima zbog propagandnoga prilagođavanja Zapadu, ističu tobožnju hrvatsku dominaciju i majorizaciju nad Bošnjacima u Mostaru iako su ova dva pojma ključni instrumenti bošnjačke političke ideologije u realizaciji njihove nadređenosti nad Hrvatima i Srbima u drugim dijelovima BiH. U Mostaru se ne radi o potrebi sprječavanja bilo čije dominacije i majorizacije nego o bošnjačkom zauzimanju za vlastite povlastice bez njihove spremnosti da se drugima osigura bilo kakva zaštita njihovih prava u Sarajevu ili Travniku gdje Bošnjaci stvarno dominiraju u odnosu na druge narode. Oni koji više vrjednuju svoje povlastice od načela koja podjednako vrijede i za druge, riskiraju da izgube oboje. Bošnjačke povlastice ili načela, ključno je pitanje budućnosti Mostara i BiH.

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu