Nauk apostolski

Foto: en.wikipedia.org

Ni danas nitko nema pravo poigravati se naukom danim Crkvi, a najmanje oni koji su pozvani živjeti apostolsko poslanje i zadaću kao njihovi nasljednici, premda i danas ima i u Crkvi pojedinaca koji se udaljavaju od Kristova nauka sačuvana i prenesena u apostolskom nauku i svjedočanstvu.

S jedne su strane apostoli čuvali neokrnjenom objavu Božju, čuvajući polog i svete knjige, a s druge su je strane primjenjivali, aktualizirajući je preko različitih uputa i propovijedane žive riječi.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu