Neuka poučiti

Foto: CNS

Katolička je Crkva po svojoj naravi dužna sve ljude koji to žele upoznati s porukom kršćanske vjere. Ona se na poseban način ostvaruje prikladnim oblicima sustavna vjerskog odgoja i obrazovanja u crkvenoj zajednici i u školi.

Čovjek je Božjim darom došao na svijet da Boga upozna, da Ga ljubi, da Mu služi i tako u nebo dođe. Tužno je da su i danas toliki potrebiti vjerske pouke, iako im je vjerska literatura (Biblija, Katekizam Katoličke Crkve i višestoljetni dokumenti) i više nego dostupna u tiskanim i elektroničkim medijima.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.