Novi ravnatelj Papinskih misijskih djela u BiH

Foto: KTA

SARAJEVO (KTA) – Generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije Luka Tunjić imenovan je nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Dekret je 16. lipnja potpisao pročelnik Kongregacije za evangelizaciju naroda kardinal Fernando Filoni, a dostavljen je preko Apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini. Mons. Tunjić će na službi naslijediti dosadašnjega ravnatelja don Ivana Štironju, svećenika Trebinjske biskupije koji ovu službu obnaša od 2011. godine.
Mons. mr. sc. Luka Tunjić rođen je 19. listopada 1963. u obitelji Stjepana i Ljube r. Brkić u mjestu i župi Vukanovići pokraj Kaknja. Osnovnu školu pohađao je u Tršću i Vukanovićima, srednju u Dubrovniku, a teologiju u Sarajevu, gdje je i zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije 29. lipnja 1989. Poslijediplomski studij pohađao je u Rimu od jeseni 1992., a magistrirao je iz dogmatske teologije 16. lipnja 1995. Nakon toga pastoralno je djelovao u župi Čajdraš, te obnašao dužnost ravnatelja novoosnovanoga Katoličkog školskog centra “Sv. Pavao” u Zenici. Potom je imenovan ravnateljem KŠC-a u Tuzli. Nakon toga postaje ravnatelj KŠC-a u Travniku i rektor sjemeništa “Petar Barbarić” u tom gradu. Od 30. lipnja 2008. obavlja dužnost generalnoga vikara Vrhbosanske nadbiskupije.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA