Osvrti na Sabor na Kreti

Prošloga ljeta u lipnju održan je na otoku Kreti Sabor deset pomjesnih ili nacionalnih pravoslavnih Crkava od njih četrnaest koje su u liturgijskom zajedništvu. Predsjedatelj Sabora, carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej [r. 1940.], službeno je poslao saborske dokumente na sve Crkve da izraze svoj pristanak na ono što se na Saboru dogovorilo i potpisalo. Iako je jedno od temeljnih pravila konsenzus ili suglasnost i Crkava i episkopa u bitnim stvarima, to je pravilo na Kreti bilo uvelike ugroženo time što se na Saboru nisu uopće pojavili predstavnici četiriju uglednih patrijarhata: Antiohijskoga, Moskovskoga, Gruzijskoga i Bugarskoga. A računa se da tima četirima patrijarhatima pripada više od polovice svega pravoslavlja.
Kako reagiraju pojedine Crkve?