Parabola o vinogradarima ubojicama (Prvi dio)

Foto: jw.org

Ova Isusova parabola u sinoptičkim evanđeljima ujedno je alegorija, jer je razvidno da vinograd označuje izraelski narod, vlasnik vinograda je Bog, sluge koje on šalje su proroci, a “ljubljeni sin” sam Isus. Prema Marku, vlasnik šalje trojicu slugu zaredom da preuzmu njegov dio uroda, ali vinogradari prvoga istuku i vraćaju praznih ruku, drugome razbiju glavu i osramote ga, trećega ubiju.

Isus u ovoj paraboli predstavlja sebe kao ljubljenoga sina Očeva, čime pokazuje svijest o svome identitetu i opravdava svoj način obavljanja mesijanske službe. Toga sina vinogradari ubiju i izbace iz vinograda (r. 8). Prema Matejevoj i Lukinoj verziji ove parabole, oni najprije ljubljenoga sina izbace van a zatim ga ubiju.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu