Patrijarhova obilježja

Nazione – Carlino – Giorno, 6. IV. 2022. – iz pera Lucette S. donosi portret patrijarha Kirila s ovim obilježjima:
sin pravoslavnoga svećenika i nećak svećenika;
rodom iz Lenjingrada odakle je i Vladimir Putin, njegov prijatelj;
vjeran saveznik države kakva god ona bila;
njegov je djed za predratnoga komunizma zatočen na sjevernom Soloveckom otočju zbog religiozne aktivnosti, a unuk Kiril u tom se istom poratnom komunističkom režimu odlično snalazi, čak do te mjere da 60-ih godina postaje agent Ka-Ge-Be-a (izmijenjeno ime KGB: 1954.-1991.);
Kiril nema zadrške da podrži kampanju u rehabilitaciji Staljina.
* Osvrt: Miris cezaropapizma na Istoku oduvijek se, od IV. stoljeća, osjećao do dana današnjega. Zajedno idu crkveni ambon i carski tron. I obično svjetovne snage nadvladaju one crkvene. Svjetovne sve poduzmu da im crkvene budu politički što korektnije. Putin je izabran za premijera Ruske Federacije 2008., a za predsjednika 2012., a Kiril je došao na čelo Moskovskoga patrijarhata 2009. Nerazdvojan dvojac.

Izvor: Crkva na kamenu