Početak ljudskoga života

Foto: CNS

Razvoj embrija događa se kontinuirano, a to znači neprekinuti suvisli razvoj. Tijekom razvoja nema nikakvih kvalitativnih skokova ili preskoka, nego je to neprekinuti savršeni i suvisli razvoj embrija u isključivo ljudsku osobu, a ne u neku drugu vrstu. Upravo zato možemo sa sigurnošću reći da je od trenutka začeća, od zigote pa do svršetka životnoga ciklusa, pred nama uvijek isto ljudsko biće, isti subjekt.

Ako embrij, za kojega biološke znanosti tvrde da pripada ljudskoj vrsti, ne bi od prvoga trenutka bio osoba, onda on to ne bi mogao ni kasnije postati. To bi bilo proturječno temeljnim obilježjima embrionalnog razvoja: jedinstvo i kontinuitet. Dakle, od trenutka začeća to je jedinka ljudske vrste koja je istodobno osoba. I nije riječ o mogućnosti osobe nego je već od samoga začeća stvarno osobno ljudsko biće.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu