Povećava se broj parohija

Il Sismografo, 7. V. 2022. – Prema američkom svećeniku ekumenistu, Peteru Andersonu, koji prati stanje na pravoslavnom Istoku, od vojne invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022. povećao se broj parohija/župa koje su odlučile prijeći iz Ukrajinske pravoslavne Crkve – Moskovskoga patrijarhata u samostalnu Pravoslavnu Crkvu u Ukrajini. Od 2019. do 2021., dakle u tri godine, prešlo je 530 parohija, a u dva i pol mjeseca invazije čak 176, tako da ih do sada – do početka svibnja – ima 706.
* Osvrt: Ruski je patrijarhat tvrdio da je imao kanonsku jurisdikciju nad 12.000 parohija u Ukrajini. Nakon osamostaljenja Crkve u Ukrajini, u siječnju 2019. do sada ih je prešlo 706. A svakim se danom taj broj povećava zbog toga što je Ruska pravoslavna Crkva pristala da državnom “vojnom operacijom” osvoji i Crkvu u Ukrajini.