Pravilnik organiziranja i rada Sabora

Foto: pravoslavie.ru

Dokument je usklađen na zasjedanju primasa Pravoslavnih Crkava, održan u Chambesyju, 27. siječnja 2016., a objavljen na srpskom jeziku 22. ožujka ove godine. Iznosimo temeljne točke:
Carigradski patrijarh. Sveti i veliki sabor saziva Ekumenski patrijarh carigradski uza suglasnost primasa svih općepriznatih pomjesnih autokefalnih i autonomnih pravoslavnih Crkava (1). Takvih je četrnaest.
Saziv. On obavještava sve primase o prihvaćenoj odluci, određuje vrijeme i mjesto održavanja Sabora, poziva primase da odrede svoje predstavnike, sve suglasno sa samim primasima. Svaki primas može imati dva pratitelja, a ako on sam ne može prisustvovati, može biti propisno zamijenjen (2).
Sastav. Svaka crkvena delegacija može imati šest stručnih i još tri pomoćne osobe (3).
Predsjedništvo. Saboru predsjeda Carigradski patrijarh, a drugi zauzimaju mjesto prema diptisima Carigradskoga patrijarhata (4). (Vidi poredak u Cnak-u 3/2016., str. 38).
Predsjedavajući objavljuje početak i svršetak Sabora, planira rad s drugim primasima, utvrđuje program bogoslužja, upravlja tijek rasprave, usklađuje rad Tajništva (5).
Tajništvo čine po jedan episkop iz svake Crkve, s tajnikom, i najviše dva savjetnika (6).
Punomoć tajništva. Čuva saborsku građu, vodi protokol Sabora, osigurava istodobno prevođenje, formira komisije za pojedina pitanja, za priopćenja, za pripremu Poslanice, kontaktira s promatračima (7).
Rad Sabora odvija se u formi plenarnih zasjedanja ili saborskih komisija. Nema mjesta tekstovima koji nisu odobreni na predsaborskim komisijama i konferencijama. Početak i svršetak rada jesu javni, a sva ostala zasjedanja tajna (8).
Rasprava. Službeni jezici Sabora: grčki, ruski, francuski i engleski, i arapski kao radni. Istodobno prevođenje. Zabranjeno je bilo kakvo udaljavanje od teme određene za dotično zasjedanje (9).
Sudjelovanje: prema prijavi, ne dopušta se intervent dulji od 10 minuta, za repliku polovicu toga, a primasi imaju dvostruko više vremena na raspolaganju (10).
Ispravak tekstova. Ispravci, dopune već utvrđenih tekstova najavljuju se predsjedavajućem koji ih prosljeđuje u redovitu proceduru i ne vrijede bez jednoglasna pristanka (11).
Glasovanje. Svaka delegacija ili Crkva ima samo jedan glas. Ako nema nesuglasja u okviru jedne Crkve, to se unosi u protokol. A ako nije jednoglasno, može proći većinski glas te Crkve (12).
Jednoglasno prihvaćanje tekstova potpisuje se na sva četiri službena jezika. Potpisane saborske odluke, koje imaju svepravoslavni auktoritet, Carigradski patrijarh šalje svim pomjesnim Crkvama (13).
Promatrači iz drugih kršćanskih Crkva i crkvenih zajednica mogu nazočiti u početku i na svršetku, bez prava riječi i glasa (14).
Protokoli će biti obrađeni i poslani pomjesnim Crkvama radi objavljivanja (15).
Saborska komisija od 14 članova, iz svake Crkve po jedan, sa savjetnicima, obavještava sredstva javnoga priopćavanja (16).

Izvor: Crkva na kamenu