Proslava svetkovine Presvetoga Trojstva

Foto: Cnak

GABELA POLJE – Kao i svake godine, tako smo se i ove na poseban način duhovno pripremali na svečanu proslavu svetkovine Presvetoga Trojstva kojemu je posvećena naša župa u Gabela Polju. Uoči svetkovine održana je trodnevnica od 13. do 15. lipnja. Prvu večer svetu Misu predslavio je župnik don Marko Kutleša koji je vjernicima približio lik sv. Antuna Padovanskog čiji smo spomen slavili taj dan. Drugu je večer svetu Misu služio don Ivan Turudić koji nas je na poseban način obogatio svojom propovijedi koju je započeo s dvije imenice, tako često spominjane, a to su Bog i ljubav. Govorio je o prispodobi o milosrdnom Ocu gdje se zaista može doživjeti na koji način Bog istinski voli. Treću i zadnju večer svetu Misu predslavio je don Domagoj Jelača, župnik župe Otrić Struge koji je svoju propovijed započeo rečenicom iz Druge poslanice Korinćanima 5,17: “Ako je tko u Kristu, nov je stvor!” A tko je to u Kristu? Ako smo mi kršćani zaista u Kristu, onda smo novi stvorovi. A na svakomu je da se preispita koliko se na nama kršćanima vidi da smo novi, da smo Kristovi?
Na svetkovinu Presvetoga Trojstva svečano euharistijsko slavlje započelo je u 11 sati, a predslavio ga je biskup Ratko Perić, koji je ujedno podijelio i sakrament svete potvrde za devetnaest krizmanika i krizmanica naše župe. Uz mons. Perića, koncelebriralo je više svećenika iz okolnih župa. Nakon ulazne procesije oca biskupa je uime svih krizmanika pozdravio mladić Zoran Primorac, preporučujući sve krizmanike u molitve kako bi im Duh Sveti otvorio uši i srce da uvijek mogu prepoznati Njegov glas i slijediti ga u sve dane njihova života. Potom je uslijedio pozdrav župnika don Marka koji je ocu biskupu zahvalio na dolasku, ali i na njegovu zauzetu služenju, radu te na svakoj riječi kako onoj usmenoj tako i pisanoj, svih ovih godina njegove biskupske službe. Tijekom propovijedi otac biskup je krizmanicima kroz konkretne primjere približio način na koji mogu prepoznati djelovanje Duha Božjega koji se ne može vidjeti, ali se može očitovati po njihovu životu i djelovanju. Naglasio je na osobit način veliku važnost jednoga dara Duha Svetoga, a to je strah Božji. Pozvao je sve krizmanike da strahopoštovanje prema Bogu i roditeljima stave na prvo mjesto u svome životu.

s. Dijana Mlinarić

Izvor: Crkva na kamenu