Putnika primiti – kada je najteže

Foto: CNS

Sjećate li se Isusove priče o milosrdnom Samaritancu? Prekrasna pripovijest o putniku koji je nastradao, a njegovi mu najbliži sunarodnjaci nisu ni pomogli a kamoli ga primili. I svećenik i levit ostavili ranjena čovjeka nasred puta. Da umre! Našli su sto opravdanja da ga zaobiđu: onečistit ću se; to može biti nekakva zamka; možda je mrtav pa ako netko naiđe može reći da sam ga ja ubio.

Svojim je okružnicama bl. Alojzije Stepinac molio župnike da učine sve da se izbjeglice i prognani koji su ostali bez kuće i doma prime, prihvate, udome i da im se pruže osnovni egzistencijalni uvjeti. Sam je obilazio i bolesne, i izbjegle, i prognane koliko je mogao, posebno nemoćnu i nejaku djecu. Dopustio je da se u njegovu dvoru u Brezovici otvori dom za djecu u dobi od 3 do 13 godina, gdje je smješteno 80 takve djece.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu