Sluga Božji fra Alojzije Palić

Foto: Cnak

Nakon osnovne škole preselio se s Kosova u Albaniju. Kao mladić, proizlazeći iz zdrave katoličke obitelji, koja se raduje duhovnomu zvanju kao najvećemu Božjem daru, Matej je stupio u Albansku provinciju Franjevačkoga reda, 23. rujna 1896. u Trošanu kod Lješa. Tu je proveo novicijat. Na dan oblačenja prozvali su ga redovničkim imenom fra Alojzije.

Fra Alojzijeva se kauza vodila u Skadarskoj nadbiskupiji. Poslije završetka dijecezanskoga procesa, sve je preneseno na Kongregaciju za kauze svetaca. Nakon što je 38 svjedoka i svjedokinja vjere proglašeno blaženim mučenicima i mučenicama, u Skadru 5. studenoga 2016., fra Alojzijeva je kauza ostala na čekanju.

Kada su uvidjeli njegovu čvrstu odluku da će radije sve podnijeti, pa i samu mučeničku smrt, bez imalo mržnje prema neprijateljima nego isključivo iz ljubavi prema Kristu, Crkvi i katoličkoj vjeri, ubili su ga s četiri puščana zrna. Odmah je bio i pokopan na tom istom mjestu. Nakon četiri mjeseca, njegovo je tijelo nađeno uglavnom neraspadnuto u grobu.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu