Službeni saziv Svepravoslavnoga Sabora

Foto: mospat.ru

Prema portalu ortodossia.it carigradski patrijarh Bartolomej i dvanaest drugih mitropolita i episkopa ovisnih o Carigradu, uputili su 20. ožujka 2016., na Nedjelju pravoslavlja, Poslanicu “dragoj braći i ljubljenim sinovima u Gospodinu” obavještavajući ih da će se na Kreti od 18. do 27. lipnja ove godine održati Veliki i Sveti Svepravoslavni Sabor ili Koncil. “Bez saborne odluke, razlučivanje između pravoslavlja i krivovjerja nije moguće. Sve dogme Crkve i njezini sveti kanoni nose pečat sabornosti. Pravoslavlje je Crkva sabornosti. Pravoslavna je Crkva uvijek isticala ovo crkveno načelo i vjerno ga primjenjivala na mjesnu razinu. Ovo je vrijedilo tijekom mnogih stoljeća i na ekumenskom i svepravoslavnom planu, prekinuto, međutim, tijekom dugih vremena zbog povijesnih okolnosti. Danas se nalazimo u sretnim okolnostima da navijestimo i to službeno s ove svete ekumenske Katedre koja je, Bogu hvala, u zajedništvu sa svim primasima Svesvete Pravoslavne Crkve, da će se održati Veliki i Sveti Sabor cijele Pravoslavne Crkve, nakon što je prije 50 i više godina odlučeno.” Patrijarh nastavlja: “Naša Čednost, okružena drugim primasima Pravoslavnih Crkava predsjedat će ovomu Svetom i Velikom Saboru. Osim toga sudjelovat će kao njegovi članovi predstavništva episkopata svih tih Crkava. Teme kojima će se Sabor baviti tiču se odnosa pravoslavlja s ostalim kršćanskim svijetom i misija Crkve u današnjem vremenu. A nakon ovoga slijedit će, ako Bog ushtjedne, drugi sazivi drugih svepravoslavnih Sabora.”
Pravoslavni portal Borbazaveru.info u prijevodu igumana Ribnice u valjevskoj eparhiji dr. Nikodema Bogosavljevića objavio je do sada nekoliko dokumenata koje su sastavljale razne pravoslavne predsaborske konferencije, a koji su potvrđeni na Skupu primasa u Chambesyju od 21. do 28. siječnja ove godine. O tim će se dokumentima raspravljati na Velikom saboru na Kreti sljedećega lipnja. Donosimo sažet prikaz triju takvih dokumenata.

Izvor: Crkva na kamenu