Sveta Misa

Foto: CNS

U predavanju kaže kako su mu, uza stare crkvene oce, Ratzingerove teološke knjige pomogle progledati i spoznati da je Misa uistinu žrtva na Kalvariji, i to najvažnija žrtva svih vremena te da je potpuno biblijski utemeljena. Isusova smrt na križu na dan Pashe nikako nije mogla predstavljati žrtvu, nego rimsko smaknuće za tadašnje židove koji su kasnije postali prvi kršćani, jer se žrtva prinosila u hramu, uza svećenike i obrede.

U uvodu jednoga predavanja o Euharistiji Scott Hahn, bivši kalvinist obraćen na katoličku vjeru, priča o srednjoškolskom prijatelju katoliku s kojim je u to vrijeme često razgovarao o svakodnevnim temama postavljajući mu na kraju usputno pitanje: “Gdje u Novom Zavjetu
pronalaziš misnu žrtvu?”

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu