SVJETLO NARODA – “LUMEN GENTIUM”

Foto: flickr.com

Naslov dokumenta poznatog kao Dogmatska konstitucija o Crkvi na latinskom je naslovljen Lumen gentium, što znači “svjetlo naroda”. Ovo svjetlo je Isus Krist. Ivan Evanđelist kaže o Njemu: “Svemu bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo” (Iv 1,4).

Drugi vatikanski koncil naučava da koncilski oci žele “donijeti Kristovo svjetlo svim ljudima, svjetlo jasno vidljivo na licu Crkve” (Lumen gentium, br. 1). Tako su koncilski oci počeli govoriti o Crkvi, stoga bismo i mi kao članovi Crkve o Crkvi trebali početi govoriti i razmišljati na taj način. Ako počnemo sa skandalima ili politikom, onda počinjemo s manama, ljudskim manama, i ne dopuštamo sebi da nas zadivi ono što Krist (a ne grješna ljudska bića) čini u Crkvi. Ako uz molitvu gledamo na ono što je važno u Crkvi, vidjet ćemo Krista!

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu