U svijetu “nevidljivo” 166 milijuna djece

Foto: CNS

VATIKAN (RV) – “Prijaviti rođenje svakoga djeteta do 2030. godine, jesmo li na pravom putu?” – naslov je UNICEF-ova izvješća, objavljena u srijedu 11. prosinca 2019. na 73. rođendan te UN-ove agencije posvećene djeci. U svijetu ima oko 166 milijuna djece mlađe od pet godina koja po rođenju nisu prijavljena, što znači da je svako četvrto novorođenče, zbog siromaštva i nerazvijenosti, žrtva ozbiljnoga kršenja prava na državljanstvo. Osim toga, oko 237 milijuna djece, odnosno jedno od tri, nakon prijave nije dobilo rodni list. Spomenute podatke objavio je Međunarodni fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) u srijedu 11. prosinca na 73. obljetnicu svoga osnutka, u izvješću kojim želi ukazati da poslanje koje mu je povjerio UN, u zaštiti najugroženije djece, i dalje ima mnogo izazova s kojima se treba suočiti.
Istraživanje provedeno u 174 zemlje u svijetu pokazalo je da je broj prijavljene djece u odnosu na razdoblje prije 10 godina porastao s nešto više od 63 na 75 %. Unatoč povećanju, udio prijavljene djece još je uvijek nezadovoljavajući te ga je potrebno dodatno povećati. Prešli smo dug put, ali još je previše djece neprijavljeno, izjavila je Henrietta Fore, generalna ravnateljica UNICEF-a, i objasnila da su djeca bez dokaza o identitetu često isključena iz obrazovanja, medicinske skrbi ili drugih usluga od životne važnosti te su podložnija eksploataciji i zlostavljanju.
Oko 87 % neprijavljene djece u svijetu nalazi se u zemljama južne Azije i subsaharske Afrike. Među najčešćim preprekama koje otežavaju prijavu jesu nepoznavanje načina prijave djeteta po rođenju, potom visoki troškovi prijave i dobivanja potvrde, odnosno dodatni troškovi za kasnu prijavu ili dug put koji je potrebno prijeći kako bi se došlo do mjerodavne ustanove. Običaji i tradicije različitih zajednica često mogu roditelje odvratiti ili navesti da odustanu od prijave djeteta u dopuštenu razdoblju.
UNICEF u spomenutom izvješću preporučuje poduzimanje ciljanih akcija kojima bi se omogućilo da svako dijete dobije rodni list, primjerice uključivanjem zajednice, pružanjem više mogućnosti za prijavu rođenja djeteta, povezivanjem prijave s pružanjem usluga zdravstvene i socijalne zaštite te obrazovanja, kao i ulaganjem u tehnološka rješenja kako bi se olakšao postupak prijave. Svako dijete ima pravo na ime, državljanstvo i pravni identitet, izjavila je generalna ravnateljica Međunarodnoga fonda Ujedinjenih naroda za djecu i zaključila: Svako poboljšanje u povećanju stope prijavljivanja dobra je vijest.

Izvor: Crkva na kamenu