Ugrožen dijalog

U suvremenom svijetu ima i vedrih i nevedrih ekumenskih vijesti. Vatikanski L’Osservatore Romano, od 18. do 19. siječnja 2019., opisuje kako se od 13. do 19. studenoga 2018. u Boseu u Švicarskoj sastao Koordinacijski odbor Međunarodne mješovite komisije za teološki dijalog između Katoličke Crkve i Pravoslavnih Crkava, koji je ustanovljen 1980. godine. S katoličke strane bio je supredsjedatelj kard. Kurt Koch, predsjednik Vijeća za jedinstvo kršćana, a s pravoslavne arhiepiskop Job, predstavnik Carigradskoga patrijarhata. Sudjelovalo je deset katoličkih članova i devet pravoslavnih. I to je dobra vijest. A nije dobra vijest što se nije pojavio i ruski predstavnik. Naime, kako je sinodski odlučeno, još 15. rujna 2018., predstavnik Moskovskoga patrijarhata ne kani surađivati na takvim ekumenskim sastancima, ni užega ni širega ranga, gdje sudjeluje predstavnik Carigradskoga patrijarhata. Razlog? – Zato što je Ekumenski carigradski patrijarh Bartolomej 6. siječnja ove godine, u duhu svoje vjekovne prakse kao Vaseljenski patrijarh svečano priznao samostalnost ili autokefalnost i Pravoslavne Crkve u Ukrajini, koju Patrijarh Moskve i cijele Rusije smatra svojim kanonskim područjem.
– Ovo priznanje sigurno već ima ozbiljna odjeka na održavanje teološkoga dijaloga između katoličkih i pravoslavnih predstavnika. Ne samo da će moskovski predstavnik biti odsutan, nego će se naći još i drugih koji će se u tome solidarizirati s Moskvom. Jer Moskva drži gotovo polovicu pravoslavlja. Tako će sudionici moći pripremati teme za vedrije dane kada se Moskva odljuti i prihvati Ukrajinu kao svoju mlađu “sestru”, a ne kao svoju “kćer”.